sobota, 20 czerwca 2020

Uniwersalne życzenia i wkładka do nagrody książkowej


Innowator Pomocy Psychologiczno-PedagogicznejW szkole przez cały rok działał Klub Ortograffiti, który realizował projekt ortograficzny pod kierunkiem pani Wioletty Rafałowicz.

Opiekun koła otrzymał Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w uznaniu za aktywną działalność Klubu Ortograffiti.

Założenie Klubu wpłynęło na ożywienie i unowocześnienie działań pomocowych.

Ponadto wpłynęło na:

  • zminimalizowanie trudności w uczeniu się,
  • zmotywowanie uczniów do intensywnej pracy,
  • zapewnienie profesjonalnej pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się,
  • zrealizowanie zadań wymaganych przez MEN,
  • zbudowanie relacji między uczniami.


Zapraszam uczniów do współdziałania w kolejnym roku szkolnym.