Posty

Polecany post

Ćwiczymy argumentowanie i utrwalamy treść lektur- karty lekturowe koncentrujące się na odbiorze czytelnika. Level 7

Obraz
Proponuję powtórkę z lektur przy pomocy kart lekturowych. Zadaniem uczniów będzie wyrażenie swojego zdania z uzasadnieniem.   Karty  mobilizują do pracy z tekstem, zachęcają do ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem, motywują do wypowiedzi na podany temat. Przygotowałam karty, które koncentrują się emocjach i przemyśleniach czytelnika. Często do jednej karty można wybrać kilka postaci, ale to bardzo dobrze. Wówczas uczniowie mogą łączyć je ze sobą, co pomaga w podejmowaniu decyzji podczas redagowania rozprawki. Ponadto polecenia na kartach można wykorzystać jako tematy wypracowań argumentacyjnych. Alternatywą dla tradycyjnych kart pracy są karty/ grafiki, które możemy wydrukować, zalaminować i wielokrotnie używać. Warto też wydrukować w mniejszym formacie (niekoniecznie kolorowy wydruk) i użyć jako karty pracy na lekcji poświęconej lekturze.  Mnie będą one służyły do odpytywania uczniów na początku każdej lekcji powtórzeniowej, jako zadania na lekcję z przesiadką, do  przypomnienia/ powtór

Czy wiesz, że jestem... - karty lekturowe mobilizujące do wypowiedzi na temat bohaterów literackich

Obraz
  Czy do sprawdzania wiedzy uczniów potrzebujemy sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek? Z pewnością nie są to atrakcyjne dla uczniów formy pracy.  Warto przygotować takie zadania, które zaangażują uczniów oraz stworzą sytuację, kiedy będą się uczyć od siebie wzajemnie. Proponuję powtórkę z lektur przy pomocy kart lekturowych. Zadaniem uczniów będzie ustalenie, czy  cecha charakteru jest zaletą czy może wadą oraz wyrażenie swojego zdania z uzasadnieniem.  Uczeń bedzie dokonywał wyboru bohatera, który wspomnianą cechę posiada.  Karty więc mobilizują do pracy z tekstem, zachęcają do ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem i wyrażania swojego zdania, utrwalają nazwy cech charakteru. Zadanie może dotyczyć również lektur nadobowiązkowych lub czytanych przez uczniów książek w wolnym czasie.  Moi uczniowie lubią quizy, gry interaktywne, ale korzystanie z nich wymaga sięgnięcia po telefon, a nie sprzyja to uspołecznieniu uczniów, nie zachęca ich do rozmowy, nie pomaga radzić sobie ze stresem.  Alt

Czytamy i gramy- bingo jako narzędzie edukacyjne na lekcji poświęconej lekturze szkolnej

Obraz
Bingo można wykorzystać do lektury na lekcjach jako interaktywną grę, która pomoże uczniom skupić się na tekście i lepiej go zrozumieć. Lekturowe bingo będzie jednym z wielu ćwiczeń, które zmotywują uczniów do poznania lektury.  Zabawa zaangażuje całą klasę.  Moja grupa jest nieliczna, więc nie potrzebujemy większej przestrzeni. Każdy uczestnik zabawy otrzyma wydrukowaną kartę. Będzie  zbierał podpisy od pozostałych uczniów, którzy na czas zabawy staną się wylosowanymi bohaterami powieści H. Sienkiewicza. Oczywiście, najpierw w formie pracy z tekstem ustalą ,,fakty ze swojego życia". Wierzę, że dzięki temu zapamiętają treść utworu. Polecenia, które poniżej zamieszczam, należy traktować jako inspirację, a nie gotową instrukcję. Jestem kupcem: Wymień postać literacką, która była kupcem i opisz jej charakter. Żyję samotnie: Wymienić postać literacką, która żyje samotnie i opisz, jak to wpływa na jej codzienne życie. Śpiewam kolędy podczas Bożego Narodzenia: Wymień postać literacką, k

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO- Witajcie w naszej szkole!

Obraz
  Scenariusz, jak zawsze, powstał na własne potrzeby. Znajdują się w nim wypowiedzi konferansjerów, teksty wygłaszane przez recytatorów, jak i piosenka na rozpoczęcie uroczystości. Nie zabrakło również przypomnienia zdarzeń z 1 września 1939 roku.  Scenariusz nie jest bardzo długi. Trzeba przecież wziąć pod uwagę możliwości  pierwszoklasistów ;) Zaplanowałam przemówienia, np. pani dyrektor, jak i ujęłam powitanie uczniów klas pierwszych przez uczniów klas starszych. Poniżej zamieszczam fragmenty scenariusza. Polecam :) Jeśli moja twórczość, pomysły na zajęcia, materiały na lekcje  przypadły Ci do gustu, korzystasz z nich i zastanawiasz się, w jaki sposób wyrazić wdzięczność albo mnie wesprzeć, zaproś mnie na kawę.   Na portalu społecznościowym Facebook znajdziesz stronę bloga. Link zamieszczam poniżej. https://www.facebook.com/wszkole/ Jeśli masz do mnie pytanie, nie wahaj się,  napisz. Z pewnością odpiszę w wolnym czasie.   wiolicz@op.pl      Zawsze jestem gotowa do współpracy na rzec

Lekturowe memory pomaga zapamiętać treść lektury, motywuje do nauki i uczy koncentracji uwagi

Obraz
Lekturowe memory, czyli gra memory oparta na treściach z lektur szkolnych, ma wiele korzyści edukacyjnych: Rozwija umiejętności językowe: Lekturowe memory może pomóc uczniom rozwijać umiejętności językowe. Na przykład, grając w grę memory związane z ,,Panem Tadeuszem”, uczniowie mogą lepiej zapamiętać i zrozumieć słownictwo i wyrażenia używane w tym dziele. To może pomóc im lepiej zrozumieć tekst i poprawić umiejętność czytania ze zrozumieniem i redagowania wypracowania. Poprawia pamięć i koncentrację: Lekturowe memory wymaga od uczniów zapamiętywania i kojarzenia informacji, co pomaga poprawić ich pamięć i koncentrację. Na przykład, grając w grę memory związane z lekturą ,,Balladyna”, uczniowie muszą zapamiętać i skojarzyć różne postacie i wydarzenia z tej książki. To może pomóc im poprawić  umiejętność koncentracji, która jest niezbędna do nauki. Promuje zrozumienie lektur: Lekturowe memory może pomóc uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać treści z lektur. Na przykład, grając w grę

Układanie zdarzeń z lektur obowiązkowych w kolejności chronologicznej- zestaw ćwiczeń

Obraz
  Oswajanie uczniów z zadaniami egzaminacyjnymi to bardzo ważne zadanie. Dzięki temu stres podczas egzaminów nie jest na tyle duży, aby paraliżował egzaminowanych.   Oprócz tego, oswajanie uczniów z zadaniami egzaminacyjnymi pomaga im zrozumieć strukturę egzaminu i typy pytań, które mogą się pojawić. To pozwala im lepiej przygotować się do egzaminu, skupiając się na obszarach, które mogą być dla nich trudne. Dodatkowo, regularne praktykowanie zadań egzaminacyjnych może pomóc uczniom zidentyfikować i poprawić swoje słabe punkty. Dzięki temu, mogą oni skupić się na nauce i doskonaleniu tych obszarów, co z kolei zwiększa ich pewność siebie i zdolność do radzenia sobie z presją egzaminacyjną.  Przyczynia się do zwiększenia szans uczniów na osiągnięcie sukcesu na egzaminie. Przygotowałam 35 zadań, które koncentrują się na umiejętności porządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej. W ymagają od uczniów zastosowania wiedzy z treści lektury, umiejętności logicznego myślenia i zrozumienia

ZŁOTY WSKAŹNIK -SCENARIUSZ części artystycznej na zakończenie roku szkolnego, na Dzień Edukacji Narodowej, na uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych

Obraz
Jeśli szukacie Państwo części artystycznej na zakończenie roku szkolnego, na Dzień Edukacji Narodowej, na uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych, to z pewnością zainteresuje Was scenariusz, którego fragment poniżej prezentuję. ZŁOTY WSKAŹNIK  SCENARIUSZ CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ Przewodniczący SU: Kategoria ,,Najlepszy scenariusz lekcji" to wyzwanie dla nauczycieli. Sztuką jest tak prowadzić lekcje, by końcowy dzwonek nie pełnił jednocześnie funkcji budzika. Czyżby to jednak była nagroda dla tych, którzy mówią najgłośniej?..(przerywa) Złoty wskaźnik 2024 należy od tej chwili do Jadwigi Kręcipięty. Jadwiga Kręcipięta (przesadnie gestykuluje, zachowuje się nerwowo): Dziękuję bardzo. Ja sama mam ADHD, więc wiem, co zrobić, by żaden uczeń nie nudził się na moich zajęciach. Prawda? (zwraca się do luzaka, siedzącego na widowni. Podchodzi do prowadzącego, prawie wyrywa mu nagrodę i odchodzi) N-lka ,opiekun SU: ,,Śmiech jest lekarstwem duszy" - jak mawiali wschodni mędrcy. Kto najczęś

Echo szkolnych murów, czyli refleksje młodych serc i umysłów- występ na zakończenie szkoły podstawowej

Obraz
Jeśli szukacie Państwo części artystycznej na zakończenie roku szkolnego, to z pewnością zainteresuje Was scenariusz, którego fragment poniżej prezentuję. Echo szkolnych murów, czyli refleksje młodych serc i umysłów Uczeń 1 : Nauczyciel, mądry i cierpliwy, stoi, Jak drzewo dębowe wśród młodych pędów. Różne są te pędy, jak uczniowie naszej szkoły, Każdy z nich inny, lecz wszyscy pod jednym dachem. Jeden jest jak sosna, wysoki i dumny, Drugi jak wierzba, łatwo się zgina. Trzeci jest jak dąb, mocny i niezłomny, Inny jak brzoza, delikatny i subtelny. Nauczyciel patrzy na nich z miłością, Jak ogrodnik na swoje rośliny. Każdego traktuje z troską i cierpliwością, Bo wie, że każdy ma swoje drogocenne ziarno. Jeden uczeń błyska inteligencją, Drugi zaś swoją pracowitością zdumiewa. Trzeci jest cichy, inny pełen energii, Ale każdy z nich ma coś do zaoferowania. W części artystycznej bierze udział 13 uczniów, ale można tekst podzielić według własnego uznania. Kwestie wypowiadane przez uczniów styl

Zasady ortograficzne na egzaminie ósmoklasisty- zbiór kart do pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż

Obraz
  Zadanie ortograficzne na egzaminie ósmoklasisty dla nas, nauczycieli, wydaje się proste. Jednak wielu uczniów ma problemy z kojarzeniem, porównywaniem, przywoływaniem analogicznych przykładów. Warto więc ćwiczyć w taki sposób, jak formułowane jest zadanie w arkuszu. Przygotowałam karty, które koncentrują uwagę ucznia na zasadzie ortograficznej i poszukiwaniu przykładu, w którym została zastosowana identyczna reguła.  Do ćwiczeń można wykorzystać słowniki ortograficzne. Dzięki kartom uczniowie uporządkują wiedzę, poćwiczą korzystanie ze słownika ortograficznego oraz zapamiętają zapis wyrazów. Prezentuję Państwu trzy przykładowe karty, a chętnych zapraszam do kontaktu indywidualnego.  Komplet składa się z 50 kart , więc nawet w licznej klasie każdy uczeń może aktywnie przygotować odpowiedź i zaprezentować ją koleżankom i kolegom. Uczniowie podczas pracy są zaangażowani, a grafika bardzo im się podoba. Jeśli moja twórczość, pomysły na zajęcia, materiały na lekcje  przypadły Ci do gustu,

Ćwiczymy argumentowanie i utrwalamy treść lektur- karty z zadaniami na klasowym kursie redagowania wypowiedzi argumentacyjnej. Level 6

Obraz
  Argumentowanie i uzasadnianie warto poćwiczyć na ostatniej prostej  przed egzaminem. Level 5 już gotowy. W zestawie 50 kart, czyli 50 powodów do napisania rozprawki. Przygotowałam karty, które koncentrują się na działaniu, przeżyciach, doświadczeniach bohaterów lektur obowiązkowych, a także ich czytelników.  Często do jednej karty można wybrać kilka postaci, ale to bardzo dobrze. Wówczas uczniowie mogą łączyć je ze sobą, co pomaga w podejmowaniu decyzji podczas redagowania rozprawki. Ponadto polecenia na kartach można wykorzystać jako tematy wypracowań argumentacyjnych. Alternatywą dla tradycyjnych kart pracy są karty/ grafiki, które możemy wydrukować, zalaminować i wielokrotnie używać. Warto też wydrukować w mniejszym formacie (niekoniecznie kolorowy wydruk) i użyć jako karty pracy na lekcji poświęconej lekturze.  Mnie będą one służyły do odpytywania uczniów na początku każdej lekcji powtórzeniowej, jako zadania na lekcję z przesiadką, do  przypomnienia/ powtórzenia lektury w klasie

Wspólnie świętujmy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu

Obraz
Światowy Dzień Orderu Uśmiechu to wyjątkowy dzień, który ma na celu rozpowszechnianie radości i pozytywnych emocji. W piątek, 24 maja 2024 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Dębnie będziemy celebrować wspomniane święto. Proponujemy następujące aktywności: Stworzenie plakatów promujących pozytywne myślenie i uśmiech. Wywieszenie ich w całej szkole. Zorganizowanie sesji fotograficznej. Uśmiechnięci uczniowie pozują do fotografii. Zdjęcia mogą być następnie wykorzystane do stworzenia albumu lub kolażu. Klasowy konkurs na najzabawniejszy dowcip. Uczniowie mogą podzielić się swoimi ulubionymi dowcipami i odkrywać talenty kabaretowe. Uśmiechnięte kanapki na drugie śniadanie. Uczniowie z różnych owoców i warzyw tworzą uśmiechnięte twarze na kanapkach. Czytanie literatury. Uczniowie czytają fragmenty swoich ulubionych książek lub wierszy, które sprawiają im radość i wywołują uśmiech na twarzy. Ponadto uśmiechajmy się do wszystkich, których napotkamy. Uśmiech jest zaraźliwy i może poprawić nastró

O relacjach, uczuciach i dorastaniu- materiały na lekcje poświęcone lekturze ,,Pajączek na rowerze"

Obraz
 Lektura uzupełniająca ,,Pajączek na rowerze" z pewnością podoba się  wielu piątoklasistom i nie tylko.  Na ten moment nie doczekała się zbyt wielu pomocy dydaktycznych, dlatego na własne potrzeby przygotowałam 16 kart.  Są wśród nich karty pracy, jak i wklejki do zeszytu. Wśród opracowanych  materiałów znajdują się zadania dotyczące kolejności wydarzeń, prezentacji głównych bohaterów, wyrażania swojego zdania, np. na temat powieści, postaci, miejsca i czasu zdarzeń, symboli pojawiających się w lekturze, relacji rodzinnych itp. Ponadto przygotowałam dla uczniów tzw. odwróconą krzyżówkę, do której uczniowie redagują objaśnienia haseł. Jeśli moja twórczość, pomysły na zajęcia, materiały na lekcje  przypadły Ci do gustu, korzystasz z nich i zastanawiasz się, w jaki sposób wyrazić wdzięczność albo mnie wesprzeć, zaproś mnie na kawę.   Na portalu społecznościowym Facebook znajdziesz stronę bloga. Link zamieszczam poniżej. https://www.facebook.com/wszkole/ Jeśli masz do mnie pytanie, ni

Scenariusz przedstawienia ,,Lekcje życia” (na motywach lektury ,,Mały Książę”)

Obraz
Scenariusz "Lekcje życia" to fascynująca podróż w głąb ludzkiej duszy, podczas której wartości, przyjaźń i prostota stają się centralnym tematem. W pierwszym akcie spotykamy Wędrowca na pustyni, który niespodziewanie spotyka Małego Księcia. To spotkanie staje się punktem wyjścia do refleksji nad życiem, wartościami i relacjami międzyludzkimi. Mały Książę, pochodzący z niewielkiej planety, dzieli się swoimi doświadczeniami i mądrościami, które zdobył podczas swojej podróży. W drugim akcie Mały Książę rozmawia z Wędrowcem o swojej róży. Ta piękna, ale wymagająca roślina, symbolizuje wartość prostoty. Mały Książę odkrywa, że nie doceniał kwiatu, a teraz rozumie, że prawdziwa wartość tkwi w małych, codziennych rzeczach. W trzecim akcie Mały Książę spotyka smutnego i samotnego Lisa. Rozmawiają o przyjaźni i empatii. Lis tęskni za przyjacielem, a Mały Książę staje się dla niego towarzyszem. To piękny przykład, jak wartość przyjaźni może wpłynąć na nasze życie. Scenariusz "Lekc