wtorek, 2 maja 2017

Podróż kolejowa do Itaki z biletem od samego Odyseusza

Czytanie lektur wzbudza opór uczniów.  Warto więc zadbać o lekcje z tekstem literackim i zorganizować je tak, aby nawet ten, który nie przeczytał utworu, jak najwięcej z niego zapamiętał. 

Tak zwane stacyjki są niezawodne.

Oto zadania, które zaproponowałam gimnazjalistom podczas omawiania lektury "Przygody Odyseusza"":
Stacja 1
Wyjaśnij związek frazeologiczny „wierna Penelopa”, odwołując się do treści lektury.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stacja 2
Ile lat nie było Odyseusza w domu i z jakiego powodu? Odpowiedz pełnym zdaniem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 3
Kto z postaci boskich pomagał Odyseuszowi? Przytocz cytat, który potwierdzi Twoją wypowiedź.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 4
W jaki sposób Odyseusz pokonał zalotników swojej żony?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 5
Jaki był Odyseusz? Podaj dziesięć cech charakteru. Podziel je na zalety i wady.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 6
Ułóż krzyżówkę sprawdzającą wiedzę z lektury, której hasło (rozwiązanie) brzmi „ITAKA”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 7
Zredaguj plan zdarzeń spotkania Odyseusza z cyklopem Polifemem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 8
Na której z wysp, odwiedzonych przez Odyseusza, chciałbyś/ chciałabyś zamieszkać i z jakiego powodu?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 9
Kim jest Telemach dla Odyseusza? Ile czasu się nie widzieli i z jakiego powodu?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 10
Kto znalazł się między Scyllą i Charybdą?  Wyjaśnij związek frazeologiczny „Być między Scyllą i Charybdą” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stacja 11
Kto rozpoznał Odyseusza? Co łączyło bohatera z tą postacią?
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Należy pamiętać, że zadania powinny być dostosowane do możliwości klasy, którą uczymy. 
Zaangażowanie uczniów wielkie. Cisza i atmosfera pracy. Motywacja do wykonania zadania satysfakcjonująca. Dynamika pracy ogromna. 
Dlaczego warto stosować na lekcji taką formę pracy?

  • Uczniowie mają więcej pomysłów,
  • wspólnie dokonują wyboru najciekawszego, najlepszego, najtrafniejszego,
  • wszyscy są odpowiedzialni za wykonania zadania,
  • podział zadań według talentów, możliwości, umiejętności w ramach grupy,
  • ujawnienie się zdolności, umiejętności,
  • odkrycie w sobie talentu,
  • uświadomienie swoich zalet lub wad,
  • poprawa relacji pomiędzy uczniami,
  • wykonanie obszerniejszej pracy niż w przydatku indywidualnej realizacji,
  • możliwość pracy w otoczeniu innych osób, otrzymywanie od nich wsparcia
Grupa wspiera, uczy nowych rzeczy, dodaje odwagi, mobilizuje do większego wysiłku.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz