środa, 15 lutego 2017

Czy projekt powinien być adresowany jedynie do uczniów?


Wybraliśmy taki temat, żeby bliżej poznać Janusza Korczaka i przedstawić go innym. Chcieliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o jego życiu. Zainteresować uczniów i znajomych jego osobą i utworami, które wyszły spod jego pióra.Nasze działania miały na celu ukazanie Janusza Korczaka jako obrońcy dzieci. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakimi wartościami się kierował.

Cel, który sobie postanowiliśmy, to zdobycie wiedzy na temat tego, co rodzice myślą na temat praw dziecka i jaki mają pogląd / pomysł na nasze wychowanie.
Pragnęliśmy pokazać, jaką ważną osobą jest Janusz Korczak. Zainteresować naszych rodziców jego życiem, osiągnięciami, bezgraniczną miłością do dziecka.


Stworzyliśmy sytuację, by rodzice mogli się wypowiedzieć, co myślą o wychowaniu dziecka. Udało się nam wydać szkolną gazetkę „Gimnazjak” – specjalne wydanie poświęcone Januszu Korczakowi. Zorganizowaliśmy uroczystość, na której przedstawiliśmy efekty naszej pracy. Wzięliśmy udział w Wirtualnym Projekcie o Januszu Korczaku. Uczennice przeprowadziły w wielu klasach naszego gimnazjum lekcję z cyklu "Uczymy innych".
Opracowaliśmy ankietę, a z jej wynikami zapoznaliśmy społeczność szkolną, rodziców oraz zaproszonych gości na imprezę środowiskową. Uczniowie byli autorami licznych artykułów i recenzji książek Janusza Korczaka. Ponadto zorganizowaliśmy debatę rodziców z uczniami. Gimnazjaliści dokonali wielu cennych cytatów z wypowiedzi Starego Doktora i wydali publikację „Te słowa Janusza Korczaka warto zapamiętać”, ilustrowaną pracami plastycznymi. Przygotowaliśmy przedstawienie na motywach „Króla Maciusia Pierwszego”. 
Praca nad projektem przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem:
1.      Zestawienie bibliograficzne książek autorstwa Janusza Korczaka
2.      Ankieta – badanie znajomości utworów Janusza Korczaka wśród przedstawicieli młodego pokolenia
3.      Autorskie przedstawienie napisane na motywach ,,Króla Maciusia I”
4.      Zapomniany wychowawca- lekcja wychowawcza z wykorzystaniem TIK
5.      Metody wychowawcze Korczaka- prelekcja dla rodziców, nauczycieli i uczniów podczas imprezy środowiskowej
6.      Prezentacja multimedialna ,,Janusz Korczak o prawach dziecka”
7.      Złota Księga wypowiedzi Janusza Korczaka- cytaty i myśli, które warto zapamiętać
8.      Sesja popularnonaukowa ,,Dziecko swoje prawa ma i zna”
Konkursy:
A)    Plastyczny- portret Janusza Korczaka,
B)     Literacki: Napisz list o Januszu Korczaku- kim był dla Ciebie, jak jego twórczość wpłynęła na Ciebie jako na człowieka
9. Impreza środowiskowa: ,,Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi”. Tę radę Janusza Korczaka warto zapamiętać”.
Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o nim samym oraz o sierocińcu i dzieciach, których był opiekunem. Wiemy już, co zrobił, jakim był człowiekiem oraz co przekazywał czytelnikom poprzez swoje książki. Zdobyliśmy wiedzę o tym, że Janusz Korczak poświęcił się dzieciom i że zawdzięczamy mu prawa dziecka.
Projekt zaprezentowaliśmy podczas imprezy środowiskowej z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Planujemy także przedstawić jego wyniki przy pomocy TIK podczas Festiwalu Projektów 2,0.
Podczas uroczystości uczniowie wspierali się prezentacjami  wykonanymi w PowerPoincie.  Przygotowali wystawę. Popularną formą był także odczyt. Wydaliśmy „Gimnazjaka” w całości poświęconego Januszowi Korczakowi.
Zaprezentowaliśmy nasz projekt rodzicom, nauczycielom, zapoznanym gościom i naszym rówieśnikom uczącym się w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. 
Uczniowie byli zadowoleni, że mogli pracować wspólnie, razem zdobywać informacje. Poczuli się docenieni, odbierając nagrodę w konkursie na szkolną gazetkę poświęconą Januszowi Korczakowi z rąk pani Kurator Oświaty w Szczecinie. Podobała im się współpraca, odczuwali radość, że zostali docenieni. Twierdzili, że wykonywanie zadań projektowych to w pewien sposób także zabawa. „Najłatwiejsze w czasie pracy nad projektem było to, że ucząc innych, uczyliśmy też samych siebie i mogliśmy się sprawdzić”.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz