czwartek, 26 stycznia 2017

Co przeszkadza na lekcjach moim uczniom?

My, nauczyciele, głośno artykułujemy na swoich zajęciach, co nam przeszkadza na zajęciach. Nie zawsze powoduje to zmianę w zachowaniu ucznia.

Tym razem postanowiłam stworzyć taką sytuację na lekcji wychowawczej, aby to uczniowie swoim kolegom i koleżankom powiedzieli, co ich na lekcji rozprasza, utrudnia zapamiętanie, zrozumienie nowego materiału. Dlaczego tak niewiele wynoszą z lekcji? 
Zaproponowałam gimnazjalistom pracę w grupie metodą wirtualnego plakatu, bo zależało mi na tym, aby każdy przeczytał wszystkie wpisy i mógł dodać coś od siebie.

Oto ich odpowiedzi:
MÓWIENIE
 1. Wchodzenie sobie w zdanie.
 2. Głośne mówienie do innych.
 3. Rozmowy prowadzone na duże odległości.
 4.  Nieśmieszne żarty.
 5. Wymądrzanie się. 
 6. Przezwiska. 
 7. Przerywanie mówiącemu. 
 8. Agresja słowna w stosunku do nauczycieli i uczniów. 
 9. Nieuzasadniona krytyka. 
 10. Zagadywanie nauczyciela.
 11. Wchodzenie komuś w zdanie 
REAKCJE
 1. Brak tolerancji.
ZACHOWANIE
 1. Spóźnianie się na lekcje. 
 2. Chodzenie po klasie.
 3. Niewłaściwy sposób odzywania się do nauczycieli.
 4. Śmianie się bez powodu. 
 5. Jedzenie w trakcie lekcji.
 6. Zaczepianie.
 7. Rzucanie rzeczami.  
 8. Wyrzucanie do śmieci.
 9. Żucie gumy.
 10. Niszczenie mienia szkoły. 
 11. Wyśmiewanie się z cudzej niewiedzy. 
 12. Niećwiczący na wychowaniu fizycznym.
 13. Śpiewanie, nucenie. 
 14. Ciągłe otwieranie okna.
 15. Odwracanie się tyłem. 
WYGLĄD
 1. Nieodpowiedni strój.
GADŻETY 
 1. Niewyłączenie/ niewyciszenie telefonu.
 2. Słuchanie muzyki na lekcji (słuchawki).
Po prezentacji rezultatów pracy przez grupy zapytałam uczniów, czy to samo przeszkadza nauczycielom. 
Mam nadzieję, że to zmobilizuje uczniów do zmiany zachowania i przełoży się na wyniki w nauce.  
Licencja Creative Commons 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz