piątek, 19 lutego 2016

Zanim sięgniesz po... czyli lekcja empatii

Scenariusz lekcji profilaktycznej

Adresatem lekcji są uczniowie gimnazjum klas I- III.
Czas lekcji: 45 minut.
Temat: Zanim sięgniesz po... czyli lekcja empatii
.

Cele:
Uczeń:
 • rozumie pojęcie: empatia,
 • poznaje istotę empatii i jej przejawy,
 • dostrzega potrzebę odczuwania empatii i pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia własnego bezpieczeństwa,
 • ustala zasady prowadzące do tworzenia pozytywnych relacji z innymi,
 • zna alternatywne sposoby zachowania w określonych sytuacjach,
 • uważnie ogląda reklamę społeczną i odczytuje jej przesłanie,
 • integruje się z klasa,
 • współpracuje w grupie,
 • wyraża swoje zdanie i uzasadnia je,
 • zauważa niepożądane sytuacje i reakcje uczniów w swoim otoczeniu.
Formy pracy:
 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa.
Metody:
 • metody aktywizujące: zabawa integracyjna, bank pomysłów, wchodzenie w role, burza mózgów, wizualizacja,
 • oglądanie reklamy społecznej autorstwa uczniów,
 • praca w grupach,
 • rozmowa kierowana.
Środki dydaktyczne:
mazaki, brystole, karteczki, nożyczki, pudełko, plastelina, różne gazety, film na DVD (reklama społeczna nagrana przez uczniów)
PRZEBIEG LEKCJI
Wstęp
1. Zabawa integracyjna "Wrzuć strach do pudełka" (około 7 minut)
2. Każdy uczeń otrzymuje karteczkę z przygotowanym zdaniem:
W naszej klasie / szkole boję się, że.....................................................
Uzupełnia zdanie i złożona karteczkę wrzuca do pudełka. Wybrany uczeń losuje je i odczytuje ich treść.
Ćwiczenie pomoże zidentyfikować, jakie problemy występują w klasie/ w szkole, czy uczniowie potrafią być asertywni i empatyczni.
3. Swobodne wypowiedzi na temat empatii (około 5 minut)
a) skojarzenia ze słowem empatia (burza mózgów),
b) jakie formy okazywania empatii są znane uczniom.
4. Sformułowanie tematu lekcji i uświadomienie celów lekcji.
Rozwinięcie
1. Tworzenie portretu EMPATYCZNEGO CZŁOWIEKA (praca w grupach -  10 minut).  Praca może mieć dowolną formę, np. plastyczną, literacką, wokalną.
2. Zaprezentowanie wyników pracy grupowej. Wskazanie elementów świadczących o empatii. (5 minut)
3. Obejrzenie reklamy społecznej (jednej - wybranej - 3 minuty)
 • Papieros nie czyni nikogo dorosłym.
 • Twój wizerunek Twoją własnością prywatną.
 • Życie kończy się wraz z ostatnią kroplą alkoholu.
4. Nazywanie uczuć i formułowanie myśli  bohaterów (5 minut):
a) Co czuje?
b) Co myśli?
c) Dlaczego podejmuje taką decyzję?
d) Któremu bohaterowi zabrakło umiejętności bycia empatycznym i dlaczego?
e) Co możemy zrobić, by stać się empatycznym?
5. Swobodne wypowiedzi uczniów. Wyciągnięcie wniosków. Ustalenie zadań w celu nabycia umiejętności bycia człowiekiem empatycznym.
Ćwiczenie: Jestem empatycznym człowiekiem (3 minuty)
a) Uczniowie zapisują na karteczce, jak by się zachowali, co by powiedzieli i komu, gdyby znaleźli się w świecie bohaterów filmowych/ staliby się czwartym bohaterem reklamy społecznej.
b) Zaprezentowanie wynotowanych wypowiedzi przez uczniów.
Podsumowanie
Uzyskanie informacji zwrotnej (3 minuty):
 • Czego uczniowie dowiedzieli się na dzisiejszej lekcji?
 • Czy będzie im to przydatne/ pomocne w życiu?
 • Jak należy reagować, kiedy jest się świadkiem sytuacji naruszającej prawo/ zagrażającej bezpieczeństwu?
 • Dlaczego warto na lekcji podejmować tę tematykę?
 • W jaki sposób najlepiej o empatii rozmawiać?
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz