piątek, 1 stycznia 2016

W sieci nałogów, czyli o autorskim spektaklu profilaktycznym

Dnia 21 listopada 2015 roku w Dębnowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystości z okazji 24. rocznicy Klubu Abstynenta „Życie” w Dębnie.Gimnazjaliści poznali historię powstania klubu, radości i smutki ich członków. Mieli okazję na rozmowę i  bezpośredni  kontakt.

Uczniowie pod opieką pani Wioletty Rafałowicz przygotowali spektakl profilaktyczny w celu uświetnienia uroczystości. W tym dniu wystąpili przed publicznością, która w sposób bezpośredni lub pośredni doświadczyła trudu pokonania nałogu.

Spektakl to przykład współpracy ze środowiskiem lokalnym, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych.  Angażuje on uczniów w proces tworzenia sztuki teatralnej, szerzenie kultury żywego słowa. Uczy świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.
Przedstawienie pokazuje autentyczne problemy dostrzegane przez młodzież i sposoby ich konstruktywnego rozwiązania, eksponuje  pozytywne wzory zachowań, ukazuje korzyści, jakie może dać akceptacja, tolerancja, przyjaźń i miłość.
Scenariusz został napisany przez uczennicę Wiktorię Jelińską pod kierunkiem pani Wioletty Rafałowicz.
Podczas prób pracowaliśmy nad dykcją, modulacją głosem, ruchem scenicznym. Uczyliśmy się „grać ciszą”, umiejętnie wykorzystywać rekwizyty, wyrażać emocje. Użyte przez nas rekwizyty miały symboliczne znaczenie.
Doskonaliliśmy umiejętność pracy w grupie, wzajemnego słuchania, reagowania na potrzeby innych, okazywania empatii.
Uczestnictwo w rocznicach Klubu Abstynenta „Życie” należy kontynuować. Autorski spektakl należy pokazać uczniom naszego gimnazjum, jak i ich rodzicom. Warto go sfilmować i korzystać ze zgromadzonego materiału na lekcjach wychowawczych. 
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz