poniedziałek, 28 września 2015

Wstępna analiza stanu tolerancji w naszej szkole

W ramach programu Szkoła Tolerancji przeprowadziliśmy w wybranej grupie młodzieży ankietę na temat skali dystansu społecznego.
Ankietę opracowałam sama. Zaprosiłam do jej wypełnienia chętnych uczniów z klas I-III gimnazjum na swoich lekcjach. Wyniki opracowała uczennica klasy 3a - Barbara Dembkowska
Wyniki mnie zaskoczyły, ale jestem dumna z moich uczniów.
Po pierwsze, nie są nastawieni negatywnie, o czym świadczą ich uczucia względem mniejszości narodowych.
Po drugie, zaproponowali ciekawe działania. Warto je zrealizować w następnym roku szkolnym.
Poznajcie treść i wyniki ankiety:
Dnia 15 czerwca 2015 r. przeprowadziliśmy w Gimnazjum Publicznym im. A. Fiedlera w Dębnie ankietę na temat dystansu społecznego do  mniejszości narodowych. W badaniu wzięło udział 55 uczniów: 28 dziewczynek i 27 chłopców. 29 badanych mieszka we wsi, a 26 w mieście. 
Pierwsze pytanie:
Czy zaakceptowałbyś/ -abyś, gdyby  do Twojej klasy uczęszczał?
a)                 Żyd,
b)                 Cygan,
c)                  Niemiec,
d)                 Ukrainiec,
e)                  Rosjanin,
f)                   Wietnamczyk.

Najbardziej akceptowani przez naszych uczniów są Niemcy (TAK 49, NIE 6). Później są Ukraińcy (TAK 45, NIE 10), Wietnamczycy (TAK 43, NIE 12) i w mniejszym stopniu Rosjanie (TAK 40, NIE 15).  Najbardziej nieakceptowani są Żydzi (TAK 34, NIE 21) i Cyganie (TAK 36, NIE 19).
Drugie pytanie:
Czy zaprzyjaźniłbyś się z rówieśnikiem, który jest
a)                 Żydem,
b)                 Cyganem,
c)                  Niemcem,
d)                 Ukraińcem,
e)                  Rosjaninem,
f)                   Wietnamczykiem. 

Uczniowie najchętniej zaprzyjaźniliby się z Niemcami (TAK 45, NIE 10), Ukraińcami (TAK 43, NIE 12),Wietnamczykami (TAK 39, NIE 16) i Rosjanami (TAK 38, NIE 17).Bardzo wielu uczniów nie zaprzyjaźniłoby się z Cyganami (TAK 28, NIE 27) i Żydami (TAK 31, NIE 24). 
Trzecie pytanie:
Jakie emocje odczuwasz wobec mniejszości narodowych?
a)                 zawiść,
b)                 litość
c)                  podziw
d)                 pogarda
e)                  strach
f)                   złość
g)                 inne (podaj jakie) 

Najczęstszymi emocjami wśród ankietowanych jest podziw (23)  i inne (18), np.:
·                    zazdrość
·                    żal
·                    obojętność
·                    ciekawość
·                    przyjaźń
·                    braterstwo
·                    zainteresowanie
·                    neutralność
·                    przykrość
·                    empatia
·                    tolerancja
·                    równość
·                    szacunek
Później kolejno są: litość (10),  żadne (7), pogarda (5), strach (4), zawiść (3),  złość (2). To oznacza, że nasi uczniowie są pozytywnie nastawieni do ludzi innych narodowości.
Pytanie czwarte:
Której grupy się obawiasz?
a)                 Polaków,
b)                 Żydów,
c)                  Niemców,
d)                 Cyganów,
e)                  Ukraińców,
f)                   Rosjan,
g)                 Wietnamczyków.

Ankietowani najbardziej obawiają się Cyganów (26). Następnie Rosjan (17) i Żydów (10). Najmniej uczniowie obawiają się Wietnamczyków (6), Niemców (4), Ukraińców (2) i Polaków (2). Wpływ na to mogą mieć ostatnie wydarzenia.

Pytanie piąte:
Której wyżej wymienionej grupie (pyt.4) byś pomógł?
·                    POLACY (11)
·                    ŻYDZI (3)
·                    NIEMCY (7)
·                    CYGANIE (2)
·                    UKRAIŃCY (10)
·                    ROSJANIE  (10)
·                    WIETNAMCZYCY (9)
·                    ŻADNEJ (10)
·                    WSZYSTKIE (19)
Uczniowie najchętniej pomogliby Polakom (11), Ukraińcom (10), Rosjanom (10) i Wietnamczykom (9). Niemcom pomogłoby 7 osób. Niechętnie pomogliby Cyganom (2) i Żydom (3). Aż 19 badanych pomogłoby wszystkim, a 10 nikomu.

Pytanie szóste:
Zaproponuj działania, które mogłyby wpłynąć na zmianę nastawienia w stosunku do grupy, która okazała się najmniej tolerowana.
1.                  tworzenie większej liczby organizacji mówiących o tolerancji,
2.                  więcej programów telewizyjnych, radiowych, stron internetowych itd. na temat tolerancji,
3.                  nauka tolerancji od najmłodszych lat (począwszy od przedszkola),
4.                  spotkania, rozmowy, zabawy integracyjne z grupą osób innej narodowości,
5.                  odrzucenie stereotypów,
6.                  częstsze wymiany krajowe,
7.                  poznawanie tradycji innych kultur,
8.                  przedstawianie się w dobrym świetle,
9.                  rozmawianie o problemach,
10.              pokazanie historii grupy i jej losów.
Reasumując, większość uczniów jest tolerancyjna. Stara się pomagać wszystkim różniącym się od nich ludziom. Z drugiej strony, powinniśmy ciągle edukować młodzież, nawiązując o historii mniejszości narodowych w naszym kraju.
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz