niedziela, 5 marca 2017

Czy telewizja może być zagrożeniem dla współczesnego nastolatka?

Coś nowego, coś innego, innym sposobem... Tak już mam, że nie lubię się nudzić. Dlatego odczuwam nieustanną potrzebę poszukiwania pomysłów na lekcje. 


Jestem zdania, że należy zainteresować uczniów lekcją już na początku zajęć, a potem to uczucie podtrzymywać. Dlatego do podziału na grupy wykorzystałam już "stare" karty, przy pomocy których realizowaliśmy zadania projektowe związane z przedsiębiorczością. Przywrócone na nowo do życia sprawdziły się wyśmienicie. Karty przygotowałam wcześniej, wiedząc, ilu uczniów danego dnia będzie obecnych na moich zajęciach. Rozłożyłam je na ławce, po uprzednim przetasowaniu na oczach gimnazjalistów. Każdy podchodził i wybierał jedną kartę. Poszukiwania członków swojej grupy, aktywne przemieszczanie się po sali, wybieranie swojego miejsca pracy motywują do dalszej pracy. Nikt nie ma też obiekcji odnośnie składu zespołu :)
Dopiero wówczas objaśniłam, czym przez dwie kolejne lekcje będziemy się zajmować, jakie zadania czekają uczniów. 

Pracowaliśmy metodą projektu w grupach zadaniowych. Opracowywaliśmy anonimowe ankiety dotyczące XI muzy. Ustaliliśmy minimalną ilość pytań- 6. Następnie przeprowadziliśmy badanie ankietowe w zespole klasowym i opracowaliśmy wyniki. Omawialiśmy je i formułowaliśmy wnioski w zespole. Nie korzystaliśmy z technologii komputerowej, mimo że uczniowie zobowiązani byli zwizualizować wyniki badań. Ostatni etap to prezentacja wyników swoich badań przed rówieśnikami. 

Oto wnioski, do których doszli moi uczniowie:
 1. Ankieta pokazuje, w jaki sposób młodzież spędza czas wolny. 
 2. Preferencje tematyczne są bardzo zróżnicowane.
 3. Uczniowie mało czasu spędzają na świeżym powietrzu.
 4. Większość ankietowanych spędza bardzo dużo czasu przed ekranem telewizora.
 5. Ma to negatywny wpływ na kontakty z innymi ludźmi.
 6. Telewizja uzależnia.
 7. Ankietowani nie mają stałych zainteresowań, hobby.
 8. Nieliczni oglądają programy/ filmy dla osób dorosłych.
 9. Podczas oglądania telewizji podjadamy, co może skutkować otyłością.
 10. Przyjmujemy pozycje według nas wygodne, nie dbając o swój kręgosłup.
 11. Telewizja zastępuje życie w rzeczywistości.
Ostatni punkt zachęca do kontynuowania dyskusji na zajęciach szkolnych, ale i w domu. Może być sugestią pisemnego zadania domowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz