wtorek, 1 listopada 2016

Jak wykonać „chmurki wyrazowe” w Tagxedo ?-instrukcja„Chmurki wyrazowe” w Tagxedo-instrukcja


1.
Otwórz stronę tworzenia chmurek wyrazowych czyli http://www.tagxedo.com/
  
2.
W górnej części ekranu kliknij – Create
3.
Z menu po lewej stronie wybierz  Shape – rozwinie się okienko-  Shape Menu, z którego należy wybrać kształt „chmury”. Po kliknięciu na wybrany kształt (obrazek) – zamknij okienko.
4.
Teraz możesz dodać tekst  – wybierz z menu Load. Otworzy się okienko Load Menu.
5.
W części Enter Text wpisz wyrazy, które chcesz, aby znalazły się w twojej chmurce i kliknij Submit. Po chwili wpisany tekst zostanie zapisany.
6.
Teraz możesz dobrać kolory:
*      Kliknij Color  - Theme
*      Rozwiń Theme poprzez kliknięcie w trójkąt i z Theme Menu wybierz kolor.
7.
Możesz zmienić krój czcionki wybierając Front → Front menu
8.
Aby zmienić położenie wyrazów w „chmurce” wybierz  Orientation- Orientation menu
9.
Tak przygotowaną „chmurkę” zapisz- klikając Save → wybierz Image → 125 KP PNG  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz