sobota, 24 marca 2018

Podsumowanie projektu „A czy znasz Ty, bracie młody, swoje ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy


Projekt „A czy znasz Ty, bracie młody, swoje ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy zrealizowałam przed laty razem z panią Elżbietą Baraniecką. 
Został zgłoszony do programu edukacyjnego „Etnolog- zaloguj się na ludowo! ”. Jego celem było odkrywanie, badanie i twórcze rozwijanie tradycji przez młodych mieszkańców wsi i miasteczek. 

Wraz z uczniami wychodziliśmy z murów  szkoły, angażując się w życie społeczności lokalnej, dostrzegając i doceniając oryginalność, specyfikę i bogactwo kultury duchowej i materialnej, którą przez stulecia tworzyli przodkowie.


Uczniowie, realizując projekt regionalny, zwracali uwagę na przemiany, jakie zachodzą w tradycyjnej i współczesnej kulturze wsi, widoczne, np. w obrzędowości rodzinnej czy dorocznej oraz szukali często zanikających zwyczajów, tradycji. 

Uczniowie zaprezentowali wyniki swoich badań, obserwacji i odkryć.  

W ramach projektu zrealizowaliśmy pokaźną liczbę zadań :


    Tradycyjne kiszenie kapusty,

·        Spotkanie z etnologiem,

·        Warsztat garncarstwa tradycyjnego,

·        Szkolny Konkurs Krasomówczy „Pokochaj swe ziemie ",

·        Konkurs recytatorski „Czy znasz legendy Pomorza Zachodniego?”,

·        Warsztaty wypiekania tradycyjnego chleba,

·        Warsztaty wyplatania wyrobów z wikliny,

·        Spotkanie z kapelą ludową Dębniacy, 

·        Darcie pierza z członkiniami zespołu ludowego „Cychrowianki”,

·        Wycieczka Szlakiem Pamięci Narodowej,

·        Wydanie specjalnego numeru szkolnej gazety „Gimnazjak”.
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz