środa, 5 kwietnia 2017

Spotkanie promujące przyjaźń, współpracę i integrację wszystkich szkół

Dnia 23 marzec 2017 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego odbył się międzyszkolny festiwal mitologiczny „W labiryncie”, zorganizowany przez Gimnazjum Publiczne im. A. Fiedlera w Dębnie oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie.

Wydarzenie służyło poszerzeniu wiedzy z zakresu znajomości mitów,  kultury i sztuki starożytnej Grecji, jak również rozwijaniu umiejętności krasomówczych.  
Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Dębno.
Uczniowie poznali zakres materiału obejmujący wybrane mity zamieszczone  w  „Mitologii” Jana Parandowskiego. Zaprezentowali  wybrane  postaci mitologiczne z użyciem rekwizytów związanych  z tematem.
Wcielali się we wcześniej wybraną przez siebie postać mitologiczną, dokonywali autoprezentacji, wykorzystując przyniesiony rekwizyt związany z tematem. Nazywali obiekty miasta mitologicznymi nazwami. Wyjaśniali związki frazeologiczne. Układali puzzle przy pomocy aplikacji internetowej. Wykreślali pojęcia związane z  mitologicznymi opowieściami. Rozwiązywali zagadki.
Prócz wiedzy z zakresu mitologii mieli możliwość ujawnienia talentów krasomówczych i aktorskich. Przy realizacji zadań wykorzystywali technologię komputerową. Korzystali z zasobów biblioteki szkolnej. Poszukiwali rozwiązań i uczyli się od siebie wzajemnie.
Zadania wykonywali w losowo przydzielonych grupach. O przynależności do zespołu decydował  element układanki.

Było to spotkanie promujące przyjaźń, współpracę  i integrację wszystkich szkół. Uczestnicy konkursu nawiązali znajomości, zjednoczyli się we wspólnym działaniu przy realizacji ambitnych zadań. Chwalili różnorodność zadań w zakresie form i miejsca realizacji. Deklarowali chęć udziału w kolejnych edycjach.

Warto kontynuować i proponować współpracę innym szkołom, urozmaicać zadania dla uczniów, zaskakiwać ich zadaniami w celu utrzymywania zainteresowania, co potwierdziła przeprowadzona za zakończenie ewaluacja.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz