niedziela, 4 czerwca 2017

Zabawy Ortopisa i jego bandy

Jeden rok szkolny dobiega końca, a rozpoczynają się przygotowania do kolejnego.

Tym razem zaprosiłam nauczycieli języka polskiego do projektu " Zabawy Ortopisa i jego bandy". Kto się do mnie przyłączył? O tym w kolejnym wpisie :)


Zamiast wstępu
Uczniowie utrwalą znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Będą korzystali ze słowniczka. Poszukają genezy niektórych liter. Zredagują autorskie teksty. Zastanawiają się, dlaczego ładne i poprawne zapisywanie  jest modne.

Cele projektu: 
-doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
-wyrabianie czujności ortograficznej,
-wdrażanie uczniów do samodzielnego i umiejętnego korzystania ze słowników ortograficznych i interpunkcyjnych,

-wdrażanie uczniów do krytycznego- pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym - czytania własnych i cudzych tekstów,
-rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
-stwarzanie warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów związanych z językiem polskim,
-zachęcanie do pracy nad ortografią poprzez łączenie edukacji ortograficznej z rozrywką i zabawą,
-motywowanie do osiągania sukcesów,
-doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii komunikacyjnej i informacyjnej,
-wdrażanie uczniów do planowanej i efektywnej pracy grupowej i zespołowej; 


Przebieg projektu
Każda ze szkół będzie realizować zadania w dowolnym tempie - przez okres około 4 miesięcy.
Autoprezentacja uczestników projektu. Utworzenie na facebooku grupy projektowej. Wspólna wymiana doświadczeń i wypracowanych materiałów. Zaprojektowanie logo projektu. Założenie bloga projektu, na którym opiekunowie systematycznie zamieszczą efekty pracy szkół.
Materiały elektroniczne oraz internetowe stworzone za pomocą poznanych narzędzi: nagrania, filmiki, prezentacje, elektroniczna książka, mówiące awatarki, plakaty internetowe, wystawa zdjęć, plakaty, prace techniczne itp. 
Podniesienie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, komputerowych, czytelniczych, pracy w zespole.

Co zamierzamy osiągnąć?
Uczeń posiada wysoką świadomość językową oraz ma poczucie odpowiedzialności za język, jakim się posługuje. Interesuje się kulturą języka, ortografią i interpunkcją. Zna zasady pisowni polskiej: reguły ortograficzne oraz zasady interpunkcyjne. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Dokonuje korekty ortograficznej i interpunkcyjnej własnych i cudzych tekstów. Samodzielnie uzasadnia pisownię wyrazów. Sprawnie i celowo posługuje się słownikiem ortograficznym. Korzysta z komputera i Internetu przy rozwiązywaniu problemów związanych z poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną. Potrafi samodzielnie organizować efektywną pracę w grupie.

Zapraszamy do przyłączenia się do projektu i korzystania z wypracowanych materiałów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz