czwartek, 20 kwietnia 2017

Lapbook pomoże uporządkować, zapamiętać,utrwalić

Do czego możesz zastosować lapbook w szkole? Czy widzisz zastosowanie na innych lekcjach? Ja tak. Polecam tę metodę także nauczycielom przedmiotów ścisłych. 

Lapbook służy mi do:

  • udokumentowania wiedzy o danej epoce,
  • prezentacja efektów zrealizowanego projektu,
  • zaprezentowania osoby i twórczości ulubionego poety, pisarza,
  • zestawienie przeczytanych książek, obejrzanych filmów czy adaptacji filmowych, budzących zachwyt obrazów malarskich,
  • utrwalenia zasad pisowni,
  • uporządkowanie wiedzy przed pracą klasową, sprawdzianem, egzaminem gimnazjalnym,
  • wykonania kroniki szkolnej wycieczki lub innego zdarzenia klasowego,
  • stworzenie regulaminu, kodeksu dotyczącego pożądanego zachowania, nagród, kar, praw czy obowiązków.
Przy omawianiu lektury zależało mi na tym, aby uczniowie poszukiwali informacji o autorze, adaptacjach filmowych i teatralnych. Przypominali sobie treść lektury, ukazywali losy postaci, ich wpływy, działania, marzenia, poglądy i emocje.  Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, prezentując wybranego bohatera. 

Zadanie zatem składało się z dwóch etapów: wykonanie lapbooka i publiczne zaprezentowanie bohatera. Drugiej części moi uczniowie najbardziej się obawiali. 

Pozostali uczniowie aktywnie słuchali wypowiedzi rówieśników, ucząc się od siebie wzajemnie. Każdy był specjalistą od wybranej postaci, dlatego można było do niego adresować pytania. 
Dzięki takiej pracy uczniowie powtórzyli treści, ćwiczyli charakteryzowanie bohatera, doskonalili umiejętność publicznej prezentacji.
Największą trudność sprawiło im zaprezentowanie postaci przed rówieśnikami. Pięciominutowe wystąpienie dotyczące charakterystyki bohatera to nie lada wyzwanie dla nieśmiałych uczniów.
Lapbooki pomagają im opanować zdenerwowanie, dodają pewności siebie, uczą panowania nad rękami, gwarantują, że każdy coś powie, a w najtrudniejszym momencie odczyta ze swojej pracy.  
Zadanie służy przygotowaniu do redagowania charakterystyki. Uczniowie mogą korzystać ze swoich materiałów i lektury. Wykorzystują przy tym wiedzę o epoce.
Polecam.

1 komentarz: