niedziela, 11 grudnia 2016

Dla tych, którzy szukają inspiracji - mój projekt Z kobietami nie jest źleUwielbiam realizować projekty z uczniami. Kilka z nich zawładnęło moim sercem. Prezentuję Wam jeden z nich.
 Temat projektu: Z kobietami nie jest źle
Cel ogólny: uczczenie Dnia Kobiet i budzenie szacunku do płci pięknej
Cele operacyjne:
·        Uczeń:
- planuje pracę nad realizacją zadań projektowych,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- gromadzi, selekcjonuje i przetwarza zdobyte informacje,
- jest odpowiedzialny za pracę własną i całej grupy,
- przygotowuje prezentację multimedialną,
- wykonuje pracę plastyczną w dowolnej technice,
- uczy się pisać scenariusz,
- doskonali prawidłową wymowę i dykcję,
- prezentuje swoje zdolności,
- doskonali umiejętności organizacyjne,
- potrafi kulturalnie złożyć oryginalne życzenia,
- potrafi dokumentować podjęte działania,
- sprawnie posługuje się dowolnym edytorem tekstu,
- stosuje poznane zasady formatowania i korekty tekstów na komputerze,
- chętnie i otwarcie wyraża swoje zdanie na dany temat,
- zauważa uniwersalne wartości wpisane w dzieła kultury,
- przygotowuje kosztorys uroczystości szkolnej / imprezy środowiskowej,
- redaguje regulamin konkursu,
- wciela się w określoną rolę,
- projektuje strój kobiecy,
- przygotowuje śpiewnik na biesiadę,
- fotografuje kobiety ze swego otoczenia,
- redaguje opowiadanie lub wiersz o określonej tematyce,
- pisze artykuł, reportaż na stronę internetową szkoły i do szkolnej gazety,
- zna utwory z motywem kobiety,
- przygotowuje oprawę uroczystego spotkania.
Czas trwania projektu: 8 tygodni
Sposoby realizacji:
1.      Wystawka
2.      Gazetka ścienna
3.      Prezentacja multimedialna
4.      Impreza środowiskowa
5.      Występ kabaretowy
6.      Pokaz mody kobiecej
7.      Artykuł na stronę internetową szkoły
8.      Fotoreportaż i reportaż do szkolnej gazety
9.      Konkursy:
§  wiedzy na temat sławnych Polek,
§  plastyczny,
§  fotograficzny,
§  muzyczny,
§  literacki,
§  na stylizację (artystyczny)

10.   Biesiada
Zadania
Działania w ramach zadań
Kabaretowa wizja współczesnej kobiety
1.Przygotowanie scenariusza przedstawienia kabaretowego, którego celem jest ukazanie współczesnej kobiety, mającej różne cele życiowe, upodobania, obowiązki.
2. Podział ról. Nauka tekstu na pamięć.
3. Zaprezentowanie programu artystycznego podczas szkolnej uroczystości / imprezy środowiskowej.
Pokaz mody kobiecej
1.      Uzupełnienie działania wizualizacją XXI wieku zgodnie z programem artystycznym:
·        Słodka idiotka,
·        Herod- baba,
·        Kura domowa,
·        Wamp,
·        Kobieta bluszcz,
·        Szlachetny anioł,
·        Świetny kumpel,
·        Bogini,
·        Intelektualistka.

2.      W role kobiece wcielają się chłopcy, którzy najpierw obserwują zachowania kobiet i dziewcząt ze swojego otoczenia.
3.      Zaprojektowanie strojów. Opracowanie ruchu scenicznego, gestykulacji i mimiki twarzy.
Organizacja biesiady dla kobiet
1.      Wybór piosenek na spotkanie towarzyskie. Tematyka piosenek dotyczy relacji męsko-damskich.
2.       Przygotowanie slajdów z tekstami wybranych utworów piosenek w celu zaprezentowania ich na tablicy interaktywnej.
3.       Przygotowanie wersji instrumentalnej utworów.
4.       Nauka gry na instrumentach.
Kobieta w literaturze i w sztuce - ukazanie ideału piękna
1.Przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej kobietom.
2.  Wyszukanie informacji na temat sposobu ukazania kobiety w różnych epokach.
3.Sporządzenie listy utworów literackich i dzieł sztuki z motywem kobiety.
4.Zaprezentowanie prezentacji na lekcji języka polskiego.
Spotkanie towarzyskie pod hasłem „Z kobietami nie jest źle”
1.      Zredagowanie scenariusza spotkania towarzyskiego / imprezy środowiskowej. Przygotowanie konferansjerki.
2.      Sporządzenie listy gości.
3.       Zredagowanie treści zaproszenia.
4.       Wręczenie zaproszeń na uroczystość.
5.      Przygotowanie oprawy uroczystego spotkania, dekoracji pomieszczenia.
6.      Przygotowanie kosztorysu uroczystości.
7.      Redagowanie oryginalnych życzeń.
Konkurs wiedzy na temat sławnych Polek
1.Sporządzenie listy Polek, które rozsławiły nasz kraj swoimi osiągnięciami. Dokonanie wyboru trzech pań.
2. Przygotowanie zadań konkursowych, dotyczących wybranych Polek.
3. Rozpropagowanie konkursu w szkole. Przygotowanie gazetek ściennych.
4, Organizacja szkolnego konkursu. Sprawdzenie wykonania zadań, przydział punktów. Dokonanie wyboru komisji konkursowej, która sprawdzi prace według opracowanego klucza.
5. Przygotowanie dyplomów zaprojektowanych przez uczniów. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie najlepszych.
Konkurs plastyczny „Piękna kobieta w pięknym świecie”
1.      Zredagowanie ogłoszenia o konkursie.
2.      Zebranie prac konkursowych.
3.      Przygotowanie wystawki prac konkursowych w holu szkoły.
4.      Wykonanie fotografii prac uczniowskich w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej szkoły i w szkolnej gazecie.
5.      Powołanie komisji konkursowej.
6.      Ogłoszenie werdyktu i zaprezentowanie zwycięskich prac podczas biesiady.
7.      Oprawienie zwycięskich prac i udekorowanie nimi sali lekcyjnej, korytarza szkolnego lub świetlicy.
Konkurs fotograficzny „Jak widzą / postrzegają kobiety młodzi ludzie?”
1.      Opracowanie regulaminu konkursu.
2.      Zgromadzenie fotografii konkursowych wykonanych przez uczniów.
3.      Wystawa prac uczniowskich na holu w szkole oraz podczas uroczystości szkolnej / imprezy środowiskowej.
4.      Powołanie komisji konkursowej.
5.      Sporządzenie protokołu z obrad jury.
6.      Wydrukowanie dyplomów i zakup nagrody.
7.      Wręczenie upominków podczas finału projektu.
Konkurs muzyczny „Kobiety o…”
1.Wyszukanie utworów muzycznych, do których teksty napisały kobiety, do których panie skomponowały muzykę lub wykonywały utwór.
2.Przygotowanie aranżacji wybranego przez siebie utworu.
3. Zgłoszenie do szkolnego konkursu.
4.Rywalizacja podczas festiwalu „Kobiety o…”.
5. Powołanie do komisji konkursowej.
6.Opracowanie kryteriów przydzielania punktów. 
7. Rozstrzygnięcie konkursu.
8.Zaprezentowanie zwycięzców i ich utworów podczas biesiady „dla płci pięknej”.
Konkurs literacki „Nie jest łatwo być kobietą”
1.Zredagowanie ogłoszenia zachęcającego do udziału w konkursie.
2.Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zebranie prac konkursowych.
3.Powołanie komisji konkursowej.
4.Ogłoszenie wyników konkursów - zwycięzcy, prezentują napisany przez siebie tekst podczas szkolnej uroczystości / imprezy środowiskowej. 5.Nagrodzenie zwycięzców.
6.Opublikowanie nagrodzonych utworów w szkolnej gazecie wraz z notatkami o ich autorach.
Konkurs na najpiękniejszą stylizację na Dzień Kobiet
1.Trzy uczennice / trzej uczniowie wraz z wybranymi przez siebie modelami przygotowują makijaż i fryzurę na uroczyste spotkanie / zabawę / bal na oczach gości podczas zorganizowanej biesiady.
2. Dokonanie wyboru najciekawszej stylizacji w sposób jawny.
3.Uczestnicy spotkania przyznają punkty wrzucając cukierki do pojemnika znajdującego się przy rywalizującej parze.
4.Podliczenie głosów. Ogłoszenie werdyktu i nagrodzenie zwycięzców.
Promocja działań w ramach projektu na szkolnej stronie internetowej, w prasie lokalnej i w szkolnej gazecie
1.Przygotowanie fotoreportażu z każdego z zaplanowanych zadań.
2.Zamieszczenie zdjęć w galerii na stronie internetowej szkoły.
3. Przekazanie najciekawszych ujęć do lokalnej prasy i szkolnej gazety.
4.Zredagowanie artykułu przeznaczonego do publikacji na stronie internetowej szkoły.
 5. Przeprowadzenie wywiadu z gościem honorowym do szkolnej gazety.
6. Przygotowanie zestawu pytań i umówienie się na stronie. Najlepiej, by honorowym gościem była kobieta sukcesu żyjąca w naszym otoczeniu.
7. Zredagowanie reportażu z realizacji projektu w celu poinformowania społeczności szkolnej o jego przebiegu i finale.

Największe zalety projektu:
- przejmowanie inicjatywy przez uczniów (wzrost aktywności społeczności szkolnej),
- współpraca uczniów ze sobą i z nauczycielem,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- publiczne zaprezentowanie wyników pracy nad realizacją projektu,
- budzenie szacunku dla drugiego człowieka (tu: do każdej kobiety)
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz