czwartek, 24 listopada 2016

Pokój i bezpieczeństwo ludzkie – bitwa o pomarańczę w klasie szkolnej


Bitwa o pomarańczę odbyła się na początku zajęć. Miała zainspirować uczniów do podjęcia analizy sytuacji, w której się znaleźli.

Chętny uczeń przyniósł piękną, soczystą, pachnącą pomarańczę.

Podzieliłam uczniów losowo i poprosiłam o zachowanie zadania w tajemnicy. W każdej grupie znaleźli się przedstawiciele obu płci.

Praca obu grup przebiegła bez zakłóceń. Polecenia zostały zrozumiane, a wyznaczony czas okazał się za długi.
Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, choć uczniowie byli zbyt hałaśliwi. Nie wszyscy gimnazjaliści zaangażowali się w wykonanie zadania. Część była bierna i obserwowała, co się dzieje. Jeden z uczniów konsumował część owocu. Negocjacji nie było. Przed rozpoczęciem bitwy wyznaczyłam 2 minuty na naradę dla obu drużyn. Wygrała ta grupa, która opracowała strategię działania.

Trudności miałam ze zmobilizowaniem uczniów do dalszej pracy po bitwie. Nastąpiło rozprężenie. Poza tym uczestnicy zajęć potraktowali bitwę o pomarańczę jako zabawę, a nie sytuację do analizy. Problemem okazało się również formułowanie wniosków.
Ustaliliśmy, że ludzie, którzy ze sobą rozmawiają szybciej i łatwiej rozwiązują problemy. Do przemocy dochodzi wówczas, gdy czujemy się bezradni. Aby rozwiązać konflikt, potrzebna jest dobra wola obu stron.
Uczniowie podali, że zostały złamane prawa człowieka: prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.
 Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz