niedziela, 20 listopada 2016

Myślę globalnie i poszukuję odpowiedzi na pytanie: Z jakimi problemami boryka się współczesny świat?


W Tygodniu Edukacji Globalnej postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej prasie i wiadomościom w sieci. Chcieliśmy sprawdzić, o jakich problemach globalnych możemy przeczytać i jakim językiem posługują się redaktorzy.

Zgromadzony materiał z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Zamieściliśmy go na padlecie, jak i posiadamy w tradycyjnej teczce.

W naszym portfolio znalazły się teksty na temat:
 • dowodów globalnego ocieplenia,
 • masowego wymierania pszczół w Ameryce i w Kanadzie,
 • prognozy przyszłych losów ziemskich zwierząt,
 • rozmiarów skrajnego ubóstwa w sieci,
 • zagrożonych gatunków zwierząt,
 • problemu dostępu do wody na świecie,
 • sytuacji Polaków w Anglii,
 • przykładów integracji uchodźców z mieszkańcami krajów, do których przybyli,
 • likwidacji obozu uchodźców,
 • wzrostu liczebności mieszkańców Ziemi,
 • globalnych rynków finansowych,
 • terroryzmu,
 • śmierci uchodźców na morzu,
 • odsyłania uchodźców uratowanych na morzu,
 • nowych kierunków imigracji,
 • brak globalnych ambicji polskich firm.
Dzięki lekturze i dyskusji uczniowie potrafili odpowiedzieć na pytanie: 
Z jakimi problemami boryka się współczesny świat?
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz