wtorek, 9 lutego 2016

Diagnoza wiedzy uczniów na temat uzależnień

Wśród wielu tematów zajęć do dyspozycji wychowawcy klasy zawsze znajdują się te, które podejmują tematykę profilaktyczną. W bieżącym roku szkolnym postanowiłam sprawdzić, jaka jest wiedza uczniów pierwszej klasy gimnazjum z tej dziedziny, by zaplanować dalsze działania. W tym celu poprosiłam uczniów na lekcji wychowawczej o wypełnienie testu. Odpowiedzi nie podlegały ocenie, co zapewniało bezpieczeństwo uczniom. Ponadto uczniowie nie podpisywali imieniem i nazwiskiem karty odpowiedzi. Aby jednak zmotywować ich do działania, poleciłam, by wymyślili dla siebie godło, a osobę, która wykazała się największą wiedzą, nagrodziłam.

Zadanie pierwsze polegało na uzupełnieniu następującego zdania: Alkohol hamuje działanie..............trawiących. Nikt z uczniów nie udzielił prawidłowej odpowiedzi.

Kolejne zadanie dotyczyło wiedzy "medycznej”.Uczniowie zostali poinformowani, że miażdżyca to choroba w wyniku której następuje zwężenie naczyń krwionośnych. Mieli wskazać, co jest przyczyną tej choroby Uczniowie najczęściej odpowiadali, że nikotyna, ale nie była to prawidłowa odpowiedź. Dobrze na pytanie odpowiedziało 6 osób. Należało odpowiedzieć, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, czyli nikotyna, alkohol, a także brak ruchu.

W kolejnym zadaniu uczniowie podkreślali choroby, których przyczyną jest nikotyna. Niewiele ponad połowa testowanych uczniów potrafiła wskazać ,że palący papierosy zapadają na następujące choroby: rak płuc, nieżyt oskrzeli, rozedma płuc, zawał serca, miażdżyca, rak krtani.


Czwarte zadane z kolei sprawdzało wiedzę gimnazjalistów na temat rodzajów uzależnień, wywołanych przez narkotyki. Tylko jedna osoba odpowiedziała prawidłowo.
Zadanie piąte wymagało wiedzy na temat alkoholu. Uczniowie mieli odpowiedzieć, które ośrodki mózgowe są zaburzone nadużywaniem alkoholu. Nikt z testowanych nie odpowiedział poprawnie. Wielu uczniów opuściło to zadanie.
W następnym zadaniu pytałam, jaka jest dawka śmiertelna alkoholu. Podałam uczniom następujące odpowiedzi:
 • 6-8 g na kg masy ciała
 • 2-3g na kg masy ciała
 • 10-2g na kg masy ciała.


Poprawna odpowiedź w zadaniu szóstym, to odpowiedź pierwsza z wymienionych. Prawidłowo odpowiedziało 13 osób. Błędną odpowiedź zaznaczyło osiem osób. Wszyscy udzielili odpowiedzi.

Następnie poprosiłam uczniów, by wymienili 5 objawów wskazujących na uzależnienie od narkotyków. Jedna osoba odpowiedziała wyczerpująco. Piętnaście osób odpowiedziało nieprawidłowo. Pięć osób nie udzieliło odpowiedzi.
W zadaniu ósmym uczniowie wyjaśniali pojęcia:
 • alkoholizm
 • narkomania
 • nikotyna
 • bierne palenie
 • uzależnieni.

Pierwsze z nich podało osiem osób.
Drugie już objaśniło tylko sześciu uczniów. Odpowiedzi nie udzieliły trzy osoby.
Co to jest nikotyna wiedziało tylko czterech uczniów. Pojęcie bierne palenie było gimnazjalistom zupełnie obce. Bardzo trudne okazało się także zdefiniowanie terminu uzależnienie.
W zadaniu przedostatnim pytałam uczniów, co należy robić, by nie uzależnić się od papierosów, alkoholu, narkotyków. Poprawnej odpowiedzi udzieliło dziewięć osób. nieprawidłową odpowiedź podało dziesięć osób. Odpowiedzi w ogóle nie udzieliły dwie osoby.
W ostatnim zadaniu gimnazjaliści mieli za zadanie ułożyć rymowankę, zaczynającą się od słów: papieros, alkohol lub narkotyk. Aż piętnaście osób nie podjęło się wykonania tego zadania.
Oto najciekawsze z nich:
"PAPIEROS, ALKOHOL, NARKOTYK TO NAJGORSZY DLA ORGANIZMU DOTYK”
"PAPIEROSóW JA NIE ZNOSZĘ, WIĘC PRZ SOBIE ICH NIE NOSZĘ”
"PAPIEROSEM ŻYCIE PSUJESZ, PAPIEROS ŻYCIE MARNUJE”
Wnioski mnie niemiło zaskoczyły. Okazało się , że uczniowie nie posiadają wiedzy na temat uzależnień. Nie wiedzą ,jakie są skutki uzależnień oraz nie mają świadomości zagrożenia. Okazało się, że czeka mnie bardzo dużo pracy w tym zakresie. Po tak przeprowadzonej diagnozie wiem, jakie podjąć działania. Myślę, że warto przeprowadzić taki sam test na zakończenie trzeciej klasy gimnazjum.

Licencja Creative Commons

1 komentarz:

 1. Myślę, że trzy lata nauki w Gimnazjum to czas kiedy młody człowiek powinien być "bombardowany" wiadomościami o uzależnieniach jakie na niego czyhają a palenie, picie alkoholu i przygoda z narkotykami wcale nie dowodzą dorosłości , do której tak śpieszno młodym ludziom.

  OdpowiedzUsuń