wtorek, 5 stycznia 2016

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Proklamowano go rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1995 roku.

Gazetka ścienna w sali nr 14 nam o tym przypominała.
Idea Dnia Tolerancji zrodziła się rok wcześniej podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację dotyczącą zasad tolerancji", w której napisano m.in.: "Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju". Zgodnie z Deklaracją, podstawy tolerancji stanowią: − respektowanie praw i wolności innych − uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi − umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych − otwarcie na myśli i filozofię innych, nieodrzucanie nieznanego − uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę. Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, ukazywanie niebezpieczeństwa skutków, które z sobą niesie i wypracowywanie praktycznych wskazówek dla rządów, instytucji publicznych i środowisk naukowych jak skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i nietolerancji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz