wtorek, 8 grudnia 2015

Refleksje dotyczące projektu "Nie bądź obojętny/-a" - ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW

Refleksje dotyczące projektu "Nie bądź obojętny/-a"


  W którym zadaniu wziąłeś/ wzięłaś udział?


  Jakie dostrzegłeś/ dostrzegłaś zalety projektu?


  Jak oceniasz swoje zaangażowanie w realizację projektu?
  1- to ocena najniższa, 5- ocena najwyższa


  Z czego jesteś najbardziej zadowolony/ zadowolona?

  Czego nowego w zakresie TIK nauczyłeś się/ nauczyłaś się? Jakie narzędzia TIK oraz nowe media wykorzystałeś/ wykorzystałaś?


  Co przebiegło zgodnie z planem?

  Co uległo zmianie i z jakiego powodu?

  Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz