środa, 4 listopada 2015

Mam prawo do...

Podejmujemy różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy o prawach człowieka i zachęcanie do działalności w ich obronie. 

U podstaw edukacji globalnej, jak i praw człowieka leżą wartości: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność. Kształtuje postawy odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania i gotowości do uczenia się oraz rozwija umiejętności: dostrzegania i rozumienia współzależności, krytycznego myślenia, praktycznego wykorzystywania wiedzy, podejmowania świadomych decyzji, współpracy i empatii. Obejmuje między innymi zagadnienia globalizacji i istoty współzależności globalnych, różnorodności świata, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i konfliktów - w kontekście globalnym.
http://amnesty.org.pl/edukacja/edukacja-praw-czlowieka.html

Czy wiesz, że masz prawo do:
 • dobrego życia,
 • rzetelnego sądu, 
 • decydowania o swoim życiu,
 • szczęścia,
 •  obywatelstwa,
 • uczestniczenia w życiu publicznym,
 • uczestnictwa w wyborach,
 • kandydowania w wyborach,
 • zrzeszania się,
 • uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji,
 • składania wniosków, petycji, skarg,
 • informacji o działaniach władz i osób publicznych,
 • ochrony zdrowia,
 • nauki,
 • odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej,
 • pomocy socjalnej,
 • rozrywki,
 • pracy,
 • własności,
 • dziedziczenia,
 • wolności twórczości artystycznej,
 • badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników,
 • wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania,
 • sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd,
 • fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego,
 • skargi konstytucyjnej.
Zaproponowałam uczniom zadanie polegające na narysowaniu praw człowieka. Oto prace pierwszoklasistów:

Moi uczniowie wzięli udział w szkolnej akcji plakatowej, podczas której w budynku naszego gimnazjum w każdym możliwym miejscu pojawiły się rysunki, zachęcające do dyskusji o prawach człowieka. 

Wśród kategorii osób w szczególny sposób zagrożonych naruszeniami praw człowieka wymienia się kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawicieli mniejszości (etnicznych, narodowych, religijnych, rasowych, seksualnych), cudzoziemców (uchodźców i pracowników migrujących) oraz społeczności tubylcze.

Licencja Creative Commons

1 komentarz:

 1. Witam- marzy mi się , żeby z takimi akcjami jak ta wychodzić do szerszego grona odbiorców. Niech dorośli wiedzą, że młodzież nie jest tylko ta zła a nauczyciele tacy jak Pani swój zawód traktują jak pasję :) Gratulacje!

  OdpowiedzUsuń