czwartek, 22 października 2015

Naszym celem jest uzyskanie przez szkołę tytułu Szkoły Równego Traktowania

Aplikując do Szkoły Równego Traktowania, realizowanej przez Fundację Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, potwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi, by podjąć działania antydyskryminacyjne.


Pierwszy zjazd szkolnych koordynatorów w Warszawie to liczne spotkania, rozmowy i warsztaty oraz wykład inauguracyjny profesor Małgorzaty Fuszary, pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania.
Atrakcyjne, absorbujące i przemyślane zajęcia, prowadzone przez pana Arkadiusza Walczaka i panią Izabelę Witczak, otworzyły nas na potrzeby drugiego człowieka.

Dzięki nim zrozumieliśmy, jak ważna jest tożsamość, odstereotypizowanie społeczeństwa, a przede wszystkim przerwanie błędnego koła stereotypów. 

Przyjrzeliśmy się bliżej uprzedzeniom, stygmatyzacji, postawie wykluczenia oraz mowie nienawiści.

Wiemy, że prawo w Polsce zabrania dyskryminacji, ponieważ dyskryminacja dotyczy tożsamości i uderza w godność człowieka, a przepisy antydyskryminacyjne mają na celu ochronę niektórych wartości składających się na tożsamość.

Prawo jest wynikiem społecznego kompromisu, a katalog cech prawnie chronionych ciągle się rozszerza.Zrozumieliśmy, że równe traktowanie nie oznacza traktowania wszystkich identycznie.

Pamiętajmy, że równe traktowanie ma na celu zapewnienie każdej osobie:

  • godnego, sprawiedliwego traktowania,
  • możliwości korzystania z praw i wolności,
  • rozwijania i realizacji swoich talentów, 
  • dokonywanie wyborów życiowych z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości, ograniczeń, sytuacji i uwarunkowań zewnętrznych. 
Nie mogą być one ograniczone z powodu stereotypowego postrzegania ich możliwości, zdolności, uprzedzeń oraz dyskryminacji.

Zróbmy więc wszystko, abyśmy mogli powiedzieć, że Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera to Szkoła Równego Traktowania.

Fotografie: Krzysztof Plebankiewicz

Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz