wtorek, 1 stycznia 2019

Odznaka Jakości za projekt Polscy supermeni i supermenki ostatniego stulecia historii Polski


 
 
O projekcie


Projekt przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z różnych typów szkół. Jego głównym celem było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez przybliżenie sylwetek supermenów i supermenek ostatniego stulecia historii Polski. To właśnie działania Polek i Polaków w różnych dziedzinach przyczyniły się do odzyskania niepodległości i utrzymaniu polskości.
Zespoły przybliżyły wybrane postacie żyjące i działające na przestrzeni ostatnich stu lat, które miały wpływ na rozwój kraju i świata, w różnych dziedzinach - od nauk humanistycznych, społecznych, po nauki ścisłe, w nietypowej formie: stworzyły ich konta na portalach społecznościowych, awatary, napisały opowiadania, wspólnie zredagowały okolicznościową gazetę itp.

Cele:

-włączenie się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
-przybliżenie sylwetek Polaków, żyjących i działających na przestrzeni ostatnich stu lat, którzy mieli wpływ na rozwój kraju i świata, w różnych dziedzinach - od nauk humanistycznych, społecznych, po nauki ścisłe,
-zainteresowanie młodego pokolenia historią naszych przodków,
-pogłębianie wiedzy dotyczącej historii Polski na różnych przedmiotach,
-doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii komunikacyjnej i informacyjnej,
-wdrażanie uczniów do planowanej i efektywnej pracy grupowej i zespołowej,
-motywowanie do osiągania sukcesów.

Postęp działań

-poznanie partnerów,
-utworzenie grupy facebookowej,
-stworzenie bazy polskich supermenów i supermenek,
-wspólna wymiana pomysłów i wypracowanych materiałów,
-stworzenie wirtualnej galerii postaci,
-zredagowanie gazetki okolicznościowej,
-opublikowanie stworzonych materiałów na TwinSpace, grupie facebookowej, stronach szkół, padlecie,
-ewaluacja projektu.

Każda ze szkół zealizowała wybrane przez siebie zadania w dowolnym tempie - od września do grudnia. 

Spodziewane rezultaty:
 
-prezentacja działań na TwinSpace, stronach internetowych, padlecie,
-przybliżenie sylwetek wybitnych Polek i Polaków ostatniego stulecia,
-kształtowanie postaw patriotycznych,
-wzrost kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,
-rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł i selekcji materiału,
-umiejętność współpracy w grupie,
-umiejętność dzielenia się efektami swojej pracy na forum,
-poczucie odpowiedzialności za powodzenie projektu,
-wzrost samooceny i kreatywności uczniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz