niedziela, 5 sierpnia 2018

Tajemniczy KTOŚ jest optymistą

Dla nas KTOŚ, czyli  Kultura Tworzy Obraz Świata


Nie znam autora zdjęcia

Realizując projekt e Twinning, w przestrzeni historii i kultury dawnej i współczesnej będziemy z młodymi ludźmi poszukiwać pozytywnego obrazu świata i życia. 

Cele:

Promowanie pozytywnego wizerunku świata.
Ukazywanie życia jako piękna, daru, wartości.
Propagowanie wartości piękna, miłości, solidarności, patriotyzmu, wrażliwości duchowej.
Zachęcanie do poznawania kultury (np. literatury, sztuk plastycznych, fotografii) i historii.Postęp działań:

Autoprezentacja uczestników projektu.
Utworzenie na Facebooku grupy projektowej.
Warsztaty – pozytywny obraz świata w literaturze i sztuce oraz w historii i we współczesnym świecie, działania środowiskowe będące odpowiedzią na problemy współczesnej rzeczywistości odchodzącej od wartości, moralności.
Wspólna wymiana doświadczeń i wypracowanych materiałów oraz ich upowszechnienie.


Spodziewane rezultaty:
Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wartości kultury i historii.
Doskonalenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Wzrost umiejętności pracy zespołowej.

Szczegóły w opracowaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz