poniedziałek, 20 lutego 2017

Co łączy cele życiowe i marzenia?

Złowiłem złotą rybkę. Spełnię swoje marzenia.

Lekcja ma na celu uświadomienie uczniom ich własnych pragnień. Uczniowie wyznaczą sobie cele życiowe, jak również uwierzą, że to, czego się bardzo pragnie, można osiągnąć. Nauczyciel poprzez angażowanie uczniów do aktywnej pracy na lekcji zmotywuje i zmobilizuje uczniów do nauki i pracy nad sobą.


Cele : uczeń będzie umiał sformułować własne marzenia oraz wyznaczyć  drogę ich realizacji, pozna marzenia rówieśników oraz zintegruje się z klasą.


Środki dydaktyczne: kapelusz, wędka, rybki (zabawki), kartki, długopisy.


PRZEBIEG LEKCJI
1.  Wtajemnicz ucznia – asystenta. Poleć mu, by wszedł do klasy w kapeluszu na głowie. W lewej ręce niech trzyma wędkę, a w prawej siatkę z rybami. Następnie niech stanie na środku klasy i rozłoży rybki. Następnie niech zarzuci wędki. Pozostali uczniowie w tym czasie niech obserwują czynności swojego rówieśnika.
2.  Asystent lekcyjny złowił ,,złotą rybkę". Wypowiada głośno swoje trzy życzenia.
Uwaga: przez cały czas obserwuj zachowanie uczniów.
3.Uczniowie siadają w okręgu. Rozdaj im kartki. Poleć, aby na otrzymanych kartkach wynotowali trzy życzenia. Na każdej kartce tylko jedno życzenie. Objaśnij, czego mogą dotyczyć życzenia, np.
-realizacji celów życiowych,
-kontaktów interpersonalnych,
-cech charakteru,
-dóbr materialnych.
Nie identyfikuj autorów życzeń. Poleć uczniom zachowanie życzeń w tajemnicy. Niech złożą kartki i wrzucą je do kapelusza.
4.Uczniowie losują kartki ( po trzy). Prezentują wynotowane życzenia oraz sugerują, w jaki sposób można je zrealizować . Grupa słucha i włącza się. Podpowiada inne sposoby realizacji życzeń kierowanych do złotej rybki. Włączaj się w dyskusję.
5.  Uczeń- asystent niech odnotowuje na tablicy życzenia oraz  zaznacza częstotliwość ich występowania ( powtarzalność). Omów wyniki.
6.  Uczniowie przypominają sobie życzenia, które wynotowali. Poproś o  dokonanie wyboru tylko jednego, według nich najważniejszego. Niech uzasadnią swój wybór.
7.  Rozdaj karki. Poleć uczniom zaplanowanie własnych działań  służących osiągnięciu celu (realizacja życzenia). Zwróć uwagę na kolejność działań.
8.  Uczniowie prezentują wypracowany przez siebie plan działań na przyszłość. Grupa słucha uważnie. Podpowiada. Jeśli zauważa, że któryś etap osiągania celów został pominięty lub ustalony porządek działania wymaga korekty, sygnalizuje. Określa, które działania są możliwe do realizacji.
9.  Poleć uczniom, aby wypowiedzieli się, czy ćwiczenie pomogło im w podjęciu decyzji w kwestii realizacji wyznaczonych celów.
10. Uczniowie składają sobie ciche obietnice związane z realizacją życzeń. Wybierają pierwsze ( podstawowe, niezbędne  do spełnienia działanie). Ustal z uczniami, że po upływie trzech miesięcy powrócicie do tego zagadnienia.

11. Sformułuj polecenie zadania domowego: Podejmij czynności związane z realizacją pierwszego działania. Staraj się być systematyczny. Odnotuj sukcesy i porażki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz