środa, 11 stycznia 2017

Jak wprowadzam uczniów do lektury utworów Edwarda Stachury?

Aby rozmawiać o trudnych rzeczach, każdy z rozmówców musi być przygotowany.

Dlatego zanim zaproszę na moje lekcje Edwarda Stachurę, rozmawiam z uczniami o konotacji słowa "wyklęty". Gimnazjaliści  podają synonimy, skojarzenia, podejmują próbę zdefiniowania pojęcia. Podają przyczyny takiego stosunku do drugiego człowieka, uważnie słuchając się wzajemnie. Określają, w jaki sposób okazujemy negatywne uczucia innym osobom. Opisują przeżycia "osoby wyklętej". 

Po tym etapie poznawanie twórczości Edwarda Stachury rozpoczynam od nieukierunkowanego, indywidualnie odczytanego utworu  "List do pozostałych"- TUTAJ
 
Ból, osamotnienie, pustka, bezcelowość, świadomość krzywdzenia innych, gorycz i  wiara, że pomimo targnięcia się na własne życie, Bóg jednak przebaczy i zbawi, bo dostrzeże, że posyłanie tak uduchowionej i uwrażliwionej osoby na ten łez padół było błędem, sprawiają, że zapada cisza, a niektórzy ocierają łzę, która spływa po policzku. 
Teraz rozumienie kolejnych utworów Stachury (poety wyklętego) nie nastręczy wielu trudności, gdyż otworzą się oczy i serca młodych ludzi.
Warto wówczas poruszyć również kwestie wychowawcze, jeśli zespół klasowy izoluje któregoś z uczniów. Empatia sprawia, że uczniowie zmieniają swoje zachowanie.
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz