czwartek, 15 grudnia 2016

Szkolne badanie wiedzy o Januszu Korczaku

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie w ramach projektu ,,Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi"." Te słowa Janusza Korczaka warto zapamiętać" postanowili przeprowadzić sondaż na temat wiedzy o Januszu Korczaku. 

Oto wyniki ich pracy:
O Januszu Korczaku  dowiedziałem (-am) się :
—Z telewizji –  17 %
—Z radia - 8,5 %
—Z Internetu -42 %
—Od nauczycieli - 92 %
—Od rodziców - 17 %
Od innych - od bibliotekarki - 8,5 %
Janusz Korczak jest dla mnie wzorem, bo :
 • —był dobrym wychowawcą - 75 %
 • —dbał o prawa dziecka - 92 %
 • —był dobrym lekarzem - 42 %
 • —napisał ciekawe książki - 33 %
 • całe życie poświęcił dzieciom - 83 %
Postać J. Korczaka i jego działalność jest dzisiaj niedoceniana, ponieważ :
 • —większość młodego pokolenia nie wie nawet o istnieniu Janusza Korczaka, kim jest i czym się zajmował, czego dokonał,
 • —nikt nie mówi młodzieży o takich wielkich bohaterach,
 • —nie przekazują takich informacji media,
 • —na półkach w księgarniach brak jest wznowień jego książek,
 • —brak rozgłosu w telewizji i w radiu,
 • —niedoinformowanie młodzieży przez ludzi dorosłych,
 • —młodzież nie interesuje się historią II wojny światowej,
 • —mało mówi się o bezinteresownej miłości do dzieci i poświęceniu,
 • Janusz Korczak działał  bezinteresownie, a współcześnie ludzie są interesowni,
 • niektórzy są nietolerancyjni, nie szanują jego starań i trudów, czyli go nie doceniają.
Postać J. Korczaka i jego działalność jest dzisiaj doceniana, gdyż :
 • —rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka ,
 • —w szkole realizujemy projekt, którego celem jest poznanie osoby Janusza Korczaka oraz wpływu na sytuację dzieci w Polsce i w świecie,
 • —czytelnicy " Króla Maciusia I " doceniają walkę Janusza Korczaka o prawa dzieci,
 • podziwia się jego odwagę, którą wykazał się podczas ostatnich  chwil swojego życia,
 • —czytają książki autorstwa Janusza Korczaka ,
 • niejedna matka jest mu wdzięczna za rady, jakie zawierał w swych książkach, 
 • zorganizowaliśmy  lekcje z cyklu „ Uczymy innych" przeprowadzone przez naszych rówieśników,
 • stosowane przez niego metody wychowawcze są cenione przez pedagogów i nauczycieli,
 • niektórzy naśladują jego zachowanie, żyją zgodnie z jego wartościami,
 • był dobrym wychowawcą, całe życie poświęcił dzieciom,
 • przestrzega się dzisiaj praw dziecka,
 • narażał swoje życie, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.
 Gimnazjaliści przeanalizowali odpowiedzi,  wyciągnęli wnioski, które uzasadnili oraz zaprezentowali wyniki społeczności szkolnej.

 
 Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz