czwartek, 15 grudnia 2016

Moje prawa- znam, rozumiem, szanuję, przestrzegam

Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.  10 grudnia organizowane są konferencje, akcje edukacyjne, manifestacje i konkursy uświadamiające znaczenie praw człowieka, ich treść i sposoby obrony. 

W naszej szkole zorganizowaliśmy akcję "Narysuj mi prawa człowieka".

  "Prawa człowieka należą do każdego z nas bez wyjątku. Ale dopóki nie poznamy swoich praw, nie będziemy się domagać ich przestrzegania oraz bronić swoich praw i praw innych, dopóty dokumenty dotyczące praw człowieka spisywane przez dziesięciolecia będą tylko pustymi słowami" - napisał w wystąpieniu z okazji Dnia Praw Człowieka Ban Ki-moon sekretarz generalny ONZ.


Pamiętajmy: Prawa człowieka są niezbywalne. Nikt nikomu nie może ich odebrać. Korzystając z własnych praw, nie możemy ograniczać praw innych. 

Dzięki podjętym działaniom, każdy gimnazjalista jest świadomy swoich praw i obowiązków, szanuje prawa innych ludzi, wie do kogo się zwrócić po pomoc, wzmacnia swoje poczucie wartości i utożsamia się z grupą ludzi.
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz