środa, 9 listopada 2016

Krzyżówki do lektury- "Quo vadis" H. Sienkiewicza

W procesie nauczania ważną rolę pełni nauczyciel, który posiada bogaty repertuar różnorodnych metod, technik nauczania i środków nauczania. Posługując się metodami wspierania edukacyjnego, stawia pytania uczniom, lecz nie tylko w celu kierowania ich aktywnością.

Powinien stwarzać także takie sytuacje edukacyjne, w których sami uczniowie będą zadawali pytania, adresując je do siebie, do koleżanek i kolegów, do nauczyciela, a także będą poszukiwali odpowiedzi w  rozmaitych źródłach informacji. 

Tworzenie krzyżówek przez uczniów to nauka poprzez zabawę.

Zgromadzony materiał dydaktyczny można wykorzystać także w kolejnych latach.
Dzięki tworzeniu autorskich krzyżówek uczniowie rozwijają zdolności poznawcze (myślenie, spostrzegawczość, wyobraźnia), wyzwalają własną aktywność, wdrażają się do samodzielnej pracy.
Nauczyciel wyposaża uczniów w podstawowe umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. 

Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz