środa, 30 listopada 2016

Każdy projekt jest wart uwagi. Oto nasze konkursowe zgłoszenie do konkursu PROJEKT Z KLASĄ

Projekt edukacyjny nr 00004

Nazwa projektu:

Z książką w teczce

Tutaj znajduje się prezentacja projektów konkursowych

Opis projektu:
Autoprezentacja uczestników projektu.

Utworzenie na facebooku grupy projektowej.

Wspólna wymiana doświadczeń i wypracowanych materiałów.

Zaprojektowanie logo projektu.
Materiały elektroniczne oraz internetowe stworzone za pomocą poznanych narzędzi: nagrania, filmiki, prezentacje, elektroniczna książka, mówiące awatarki, plakaty internetowe, wystawa zdjęć, plakaty, prace techniczne. Podniesienie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, komputerowych, czytelniczych, pracy w zespole.


Wykorzystanie TIK:

 • efektu double exposure[1]
 •  BlendMix oraz strony internetowej http://pho.to
 • aplikacji na stronie internetowej http://posted.pl
 • Prezi lub Emaze do tworzenia prezentacji
 • Classtools.net do gromadzenia informacji na temat twórczości pisarzy i poetów
 • photo challenge
 • http://padlet.com- do prezentacji efektów pracy
 • http://www.voki.com/- bohaterowie literaccy sami się przedstawiają
 • opracowanie szaty graficznej przy wykorzystaniu aplikacji na stronie http://canva.com
 • tworzenie haiku i poetyckich chmur wyrazowych z wykorzystaniem aplikacji Tangul i Tagxedo
 • wykorzystanie aplikacji Pixton do tworzenia komiksów.
Ponadto zredagowanie kreatywnych wątków do znanych dzieł literackich z wykorzystaniem kostek Story Cubes.

[1] double exposure – w fotografii i kinematografii termin określający nałożenie dwóch lub więcej obrazów celem stworzenia jednego obrazu.

Cele projektu
Popularyzowanie czytania książek wśród dzieci i młodzieży.
Umożliwienie dzielenia się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.
Wyrażanie opinii o książkach i dyskutowanie o nich.
Stworzenie społeczności młodych czytelników.
Ułatwienie kontaktu z autorami i wydawcami.
Ukazanie czytania jako daru i wartości.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.
Doskonalenie umiejętności redagowania recenzji.
Prawidłowe stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.
Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności  za  realizowane zadania.
Doskonalenie umiejętności językowych i artystycznych.
Budzenie satysfakcji i radości z efektów własnych działań (wystawy, prezentacje).
Umożliwienie korzystania z narzędzi multimedialnych.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK-iem.
Motywowanie do autonomicznej i twórczej pracy.
Wdrażanie  do bezpiecznego korzystania z Internetu.Elementy unikatowe

Rozpowszechnienie czytelnictwa poprzez skłanianie młodych ludzi do sięgania  po książki i ukazywanie różnorodności świata skrytego na kartach literatury.
Spodziewany efekty innowacji
 • dla uczniów:
- tworzą recenzje książek z wykorzystaniem różnorodnych form wyrazu artystycznego oraz nowatorskich narzędzi TIK;
- sprawnie opracowują szatę graficzną plakatów i ulotek z wykorzystaniem aplikacji on-line;
- doskonalą sztukę autoprezentacji poprzez nowatorskie media;
- redagują autorską książkę i publikują ją on-line;
 - nabywają umiejętność robienia notatek metodą sketchnotes.
 • dla szkoły:
- stwarzanie uczniom możliwości kreatywnego i twórczego działania;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz ogólnopolskim;
- wymiana dobrych praktyk z nauczycielami z całej Polski;
- poszerzanie możliwości oddziaływań edukacyjnych   i wychowawczych;
- kształtowanie w młodzieży postawy odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych.

Uczniowie biorą udział w ciekawych akcjach, np. 19 dni nauki szkolnej w Adwencie i 19 wyzwań czytelniczych.
Zadanie opisywane są na blogu Utkane z codziennych doświadczeń
http://skokiporozum.blogspot.com/
oraz na stronie szkoły w zakładce Innowacje
http://www.gpdebno.com/category-innowacje.html

Miejsce i czas realizacji

Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera oraz zespoły uczniowskie z czternastu szkół z całej Polski.  Zadaniem uczestników jest popularyzacja czytelnictwa poprzez realizację interdyscyplinarnych zadań projektowych. Projekt umożliwia uczniom dzielenie się swoimi doświadczeniami czytelniczymi, a także efektami pracy i wypracowanymi materiałami.

Projekt trwa 8 miesięcy: od września 2016 r. do kwietnia 2017 r.
 
Wykorzystanie grantu
Wycieczka według opracowanej przez siebie mapy literackiej Polski dla uczniów realizujących projekt.
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz