sobota, 14 maja 2016

MŁODZIEŻOWY PARK ROWEROWY- projekt inwestycyjny opracowany przez gimnazjalistów


Młodzieżowy park rowerowy

Skrócony opis projektu

NASZ PROJEKT POLEGA NA WYKONANIU TORU ROWEROWEGO. PARK  PRZEZNACZONY JEST DO JAZDY ROWEREM. TEREN BĘDZIE MIAŁ KSZTAŁT ,,TRÓJKĄTA” PRZY ULICY OGRODOWEJ. CAŁOŚĆ ZOSTANIE OGRODZONA PÓŁTORAMETROWYM  PŁOTEM. NA CAŁYM OBSZARZE ZNAJDZIE SIĘ SIEDEM TRAS, PRZY KAŻDEJ Z NICH ZOSTANĄ USTAWIONE ZNAKI DROGOWE. W RÓWNYCH ODSTĘPACH ZOSTANIE ROZLOKOWANYCH DWADZIEŚCIA LATARNI. RODZICE PRZYCHODZĄCY Z DZIEĆMI BĘDĄ MOGLI USIĄŚĆ NA JEDNEJ Z PIĘTNASTU ŁAWEK UMIESZCZONYCH RÓWNIEŻ PRZY TORZE. NA WEJŚCIU BĘDĄ ZAMOCOWANE  STOJAKI NA ROWERY I TABLICA Z ZASADAMI KORZYSTANIA Z PLACU. OBIEKT BĘDZIE ESTETYCZNY, DZIĘKI  KLOMBOM . PEŁEN ENERGII, RADOŚCI, ZABAWY I MIŁEJ ATMOSFERY PARK BĘDZIE RADOŚCIĄ DLA POZNAJĄCYCH ZASADY RUCHU DROGOWEGO DZIECI.


Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców
(ogólnodostępność)
PARK JEST OGÓLNODOSTĘPNY, ALE DZIECI DO LAT OŚMIU BEZWZGLĘDNIE MUSZĄ BYĆ PRZEBYWAĆ POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ. DO PARKU NIE WOLNO WPROWADZAĆ PSÓW ANI INNYCH ZWIERZĄT ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH TEGO MIEJSCA ORAZ CAŁKOWICIE ZAKAZUJE SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ INNYCH UŻYWEK. CAŁY TEREN TRZEBA SZANOWAĆ I NIE DEWASTOWAĆ MIENIA PUBLICZNEGO.  ZAKAZUJE SIĘ ŁAMANIA ZNAKÓW ,NISZCZENIA ŁAWEK I STOŁÓW. UCZESTNICY MOGĄ TYLKO JEŹDZIĆ PO WYZNACZONYCH TRASACH . NA TERENIE PARKU NALEŻY ZACHOWYWAĆ CISZĘ. KAŻDY MUSI BYĆ WYPOSAŻONY WE WŁASNY SPRZĘT ROWEROWY .W PORACH LETNIO- WIOSENNYCH PARK BĘDZIE OTWARTY W GODZINACH OD 6:00 DO 22:00, A W OKRESIE ZIMOWO -JESIENNYM OD 8:00 DO 18:00.W PARKU MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE DO STU OSÓB.

Pełny opis projektu
CHCEMY WYBUDOWAĆ PARK ROWEROWY. BĘDZIE TO INWESTYCJA SKIEROWANA DO DZIECI, A JEJ CELEM BĘDZIE NAUKA JAZDY, EDUKACJA, AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (POZNAWANIE ZNAKÓW I ZASAD RUCHU DROGOWEGO, MANEWROWANIA) MOŻLIWOŚĆ SPĘDZANIA CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU Z PRZYJACIÓŁMI.
   NA POWIERZCHNI PARKU BĘDZIE 8 DRÓG ROWEROWYCH, KTÓRE NALEŻY WYGŁADZIĆ, A KOSZT WYNIESIE 36 TYS. ZŁ. CHCEMY RÓWNIEŻ OGRODZIĆ TEREN METALOWYM PŁOTEM WRAZ Z ZAMYKANĄ BRAMKĄ-  KOSZT OGRODZENIA TO 10.000 ZŁ. KOLEJNYM PUNKTEM BYŁOBY ZAKUPIENIE LAMP, W ILOŚCI 20 SZTUK ULICZNYCH, NADAJĄCYCH CHARAKTER TEMU MIEJSCU- TO KOLENE 10.000 ZŁ.
    ROŚLINY I PRZYCIĘCIE DRZEW TO  DEKORACJA NATURALNA. JEJ KOSZT TO 2 TYS ZŁ.
NIEZBĘDNY JEST RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK WZDŁUŻ KAŻDEJ Z DRÓG, A JEGO KOSZT TO 15 TYS. ZŁ. NASTĘPONIE POTRZEBUJEMY ZNAKÓW DROGOWYCH (ICH CENA TO  5000 ZŁ). POTRZEBNE SĄ TAKŻE ŁAWKI, NA ICH ZAKUP PRZEZNACZYLIBYŚMY KWOTĘ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁ (7 SZTUK)., ŚMIETNIKI, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNYM ELEMENTEM MIEJSC PUBLICZNYCH WYMAGAJĄ WYDATKU 1500 ZŁ. W TAKIM PARKU WYGODĘ ZAPEWNIAŁYBY STOJAKI NA ROWERY, KTÓRYCH KOSZT TO 1000 ZŁ. PARK ZAOPATRZONY BYŁBY W TABLICĘ Z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z PARKU, KTÓRA POWINNA BYĆ UMIESZCZONA PRZY WEJŚCIU (1000 ZŁ). TOALETY BYŁYBY UMIESZCZONE NIEOPODAL FURTKI. POTRZEBUJEMY NA NIE 3 TYS. ZŁ.
NIEZBĘDNE SĄ RÓWNIEŻ FARBY WRAZ USŁUGĄ  MALOWANIA (500 ZŁ). W RAZIE NAGŁYCH PRZYPADKÓW MUSIMY MIEĆ MONITORING PODŁĄCZONY DO SIECI MIEJSKIEJ, A TO   KOSZT 1500 ZŁ.
      WYNAJMIEMY RÓWNIEŻ 10 PRACOWNIKÓW. ICH ZADANIEM BYŁOBY ZADBANIE O ROŚLINY, NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ, MONITOROWANIE INWESTYCJI. ICH WYNAGRODZNIE TO  10.000 ZŁ.
      TEN PROJEKT OŻYWIŁBY TEN OPUSZCZONY I NUDNY TEREN I ZAMIENIŁBY GO W MIEJSCE ZABAW, SPOTKAŃ, SPORTU, A NAWET NAUKI ZASAD RUCHU DROGOWEGO. TA REKREACYJNO-SPORTOWA INWESTYCJA MIAŁABY ZBAWIENNY WPŁYW NA DZIECI KORZYSTAJĄCE WYŁĄCZNIE Z KOMPUTERA. PROJEKT JEST BARDZO BEZPIECZNY, WIĘC RODZICE NIE BĘDĄ MUSIELI MARTWIĆ SIĘ O SWOJE POCIECHY. WYOBRAŻAMY SOBIE UŚMIECHNIĘTE I RADOSNE DZIECI JEŻDŹĄCE NA ROWERACH W TYM PARKU.  MARZYMY, ABY POWSTAŁ ON W NASZEJ MAŁEJ METROPOLII.
Uzasadnienie realizacji projektu
CELEM INWESTYCJI BĘDZIE ZACHĘCENIE MŁODZIEŻY I DZIECI DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, NAUKI ZNAKÓW, ZASAD RUCHU DROGOWEGO, CO W DUŻEJ MIERZE ZMNIEJSZYŁOBY ILOŚĆ WYPADKÓW. LOKALIZACJA JEST NA TYLE DOGODNA, ŻE BLISKO ZNAJDUJE SIĘ JEZIORO I WOKÓŁ PARKU JEST WIELE ROŚLIN – PRZEBYWANIE W TAKIM MIEJSCU PRZYBLIŻYŁOBY DZIECI DO ZYCIA W HARMONII Z PRZYRODĄ. W DĘBNIE NIE MA TAKICH MIEJSC.
NOWOCZESNE, PRZYJAZNE I RADOSNE MIEJSCE ZACHĘCIŁOBY DZIECI DO WYJŚCIA Z DOMU I SPĘDZENIA CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.  PARK TEN PRZYCZYNIŁBY SIĘ DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU Z RODZINĄ LUB ZNAJOMYMI. 
      POPRZEZ TĘ INWESTYCJĘ ZACHĘCILIBYŚMY MŁODZIEŻ, JAK I DOROSŁYCH DO UŻYWANIA EKOLOGICZNEGO ŚRODKA LOKOMOCJI- ROWERU.

Izabella Cholewińska
Mateusz Kuczyński
Jakub Kramarczyk
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz