niedziela, 10 stycznia 2016

Spójrz na półkę. Sięgnij po książkę. Książka w szeroki świat wprowadza- Dobra praktyka Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Projekt: Spójrz na półkę. Sięgnij po książkę.  Książka w szeroki świat wprowadza

Dobra praktyka Kuratorium Oświaty w SzczecinieCele:
• popularyzowanie czytania książek wśród dzieci i młodzieży,
• umożliwienie dzielenia się swoimi doświadczeniami czytelniczymi,
• wyrażanie opinii o książkach i dyskutowanie o nich,
• stworzenie społeczności młodych czytelników,
• ułatwienie kontaktu z autorami i wydawcami,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,
• doskonalenie umiejętności redagowania recenzji.

Zagadnienia problemowe:
Uczniowie zbadają gusta czytelnicze.
Będą popularyzowali spędzanie wolnego czasu na czytaniu książek przez dzieci i młodzież.
Podzielą się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.
Wyrażą własne opinie o książkach i podejmą dyskusję na ich temat.
Poszukają kontaktu z autorami i wydawcami.
Będą redagowali recenzje książek, prowadzili spotkania promujące czytelnictwo.
Zastanowią się, dlaczego czytanie książek nie jest modne.
Swoimi refleksjami podzielą się na blogu "Internetowy dzienniczek


Opis działania

Projekt zrealizowałam z uczniami gimnazjum. Dominowali  drugoklasiści. Byli to uczniowie, którzy chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną i nie tylko. Nie wstydzą się głośno mówić o tym, że czytają. Tworzą społeczność młodych czytelników.
1. Prowadzenie bloga o książkach- cały rok szkolny.
2. Artykuły w szkolnej gazetce- cały rok szkolny.

3. Informacje na stronie internetowej szkoły- cały rok. 

ZADANIA INDYWIDUALNE
1.      Redagowanie recenzji przeczytanych książek.
2.      Projektowanie okładki do polecanej książki.
3.      Wykonywanie ilustracji w różnej technice.
4.      Wyszukiwanie tematycznych fragmentów w książkach, np. kulinarnych oraz przygotowywanie potrawy według czytanego fragmentu.
5.      Zorganizowanie konkursu czytelniczego.
6.      Projektowanie krzyżówki z lektury i jej rozwiązywanie.
7.      Przygotowywanie wystawy książek wybranego pisarza.
8.      Gazetka ścienna poświęcona wybranemu bestsellerowi.
9.      Sporządzenie notatki chronologicznej o wybranym twórcy.
10.  Wykonanie osi czasu z wykorzystaniem TIK z wydarzeniami z życia i  twórczości wybranego pisarza.

CZYTANIE
1.      Dyskusja wokół tematów:
a)      dlaczego uczniowie nie czytają?
b)      dlaczego nie potrafimy zachęcić uczniów do czytania?
c)      co zrobić, żeby większa liczba uczniów sięgnęła po książkę?
2.      Stworzenie banku pomysłów: Co zrobić, aby gimnazjaliści czytali książki?
3.      Wywiad z dyrektorem szkoły i nauczycielami biblioteki szkolnej. Ustalenie:
-        jakie mamy zasoby?
-        kto decyduje o zakupach?
-        na ile uczniowie mogą mieć wpływ na zakupy do biblioteki szkolnej?
-        jak zachęcić uczniów do sięgania po książkę w wolnym czasie?
-        jakie działania w celu promocji czytelnictwa zostały już podjęte i z jakim skutkiem?
1.      Rozmowa na temat wykorzystania w promocji czytelnictwa audiobooków, tabletów, adaptacji teatralnych, filmów, multimediów, Internetu.

ODKRYWANIE
1.      Odkrywanie swoich talentów/ zdolności/ predyspozycji.
2.      Zgłębianie, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności  w zakresie wykorzystania TIK. 
3.      Poszukiwanie informacji w różnych źródłach i wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
4.      Tworzenie tekstów do szkolnej gazety i skład ,,Gimnazjaka".

Uczniowie nauczyli się posługiwać następującymi narzędziami w zakresie TIK:
Narzędzie Sticky Moose - prosta aplikacja do krótkich głosowań na wybraną opcję. Dodatkowym atutem jest możliwość ustalenia terminu zakończenia głosowania i dodawania przez uczestników własnych pomysłów/wyborów.


Przygotowali sondaż/ badanie poświęcone gustom czytelniczym http://stickymoose.com/UYROz8ieEEzih4p
oraz badanie: Jaka jest Twoja ulubiona książka?
TAGXEDO  to prosta aplikacja służąca do prezentowania krótkich haseł w atrakcyjnej graficznie formie (doskonałe do podsumowań i szybkich ewaluacji, gromadzenia wyników, odpowiedzi, rezultatów 
powstałych na drodze dyskusji i burzy mózgów).

Opracowaliśmy chmurę tagów.
Solvr – jest darmowym narzędziem, nie wymagającym rejestracji. Możemy je wykorzystać do pracy nad projektem, pomysłami działań, rozwiązywaniu problemów, zbieraniu argumentów. Wspólnie opracowujemy przy pomocy programu Solvr kryteria oceny realizacji projektu.
Hot Potatoes – narzędzie umożliwiające tworzenie ćwiczeń i testów on-line.
Time Rime – narzędzie do tworzenia linii/ osi czasu.
LINO – tablica korkowa służąca do gromadzenia zapisków, zdjęć, not. Wykorzystaliśmy ją do zbierania propozycji zadań projektowych zaproponowanych  przez uczniów.
POLLDADDY – narzędzie do przygotowania ankiet (np. ewaluacyjnych) wykorzystam do analizowania gustów czytelniczych ze względu na wiek i płeć czytelników.

Uczniowie zostali przeze mnie przeszkoleni w zakresie obsługi narzędzia, a na blogu zamieściliśmy instrukcję obsługi. Sami deklarowali się, w którym z pięciu zaproponowanych przeze mnie projektów chcieliby wziąć udział. I to jest pierwszy warunek sukcesu – świadomy, dobrowolny wybór ucznia.

Przez cały czas pozostawałam z uczniami w kontakcie mailowym i osobistym. W taki sposób przekazywałam im instrukcje do zadań, udzielałam informacji zwrotnej, podpowiadałam i udzielałam wskazówek do dalszej pracy. 
Gimnazjaliści wykonywali zadania w szkole i w domu. 
Jestem pomysłodawczynią większości zadań projektowych. Uczyłam uczniów posługiwania się narzędziami TIK, zamieszczając instrukcje na blogu, a także na nowo powstałej e- platformie naszej szkoły

Razem z uczniami redagowałam wpisy na bloga, na stronę internetową szkoły. 
Uczniom bardzo się podobały zadania związane czytaniem. Wielu przyniosło książki na akcję WYMIEŃ SIĘ KSIĄŻKĄ. Powstało około 50 recenzji. Najciekawsze zaprezentujemy sukcesywnie na blogu Internetowy dzienniczek w zakładce Czytamy i recenzujemy. Wszyscy byli uczestnikami prezentacji polecanych książek przez rówieśników. Każdy poznał cytaty na temat czytania, wkleił je do zeszytu i odczytał ich przesłanie. Nieliczni przygotowali ilustracje do przeczytanych książek lub wykonali plakaty promujące czytelnictwo. Wzięliśmy udział w Grze czytelniczej proponowanej przez GWO i na podstawie fragmentu książki wykonaliśmy potrawę, którą spożywali bohaterowie książki. Poza tym przeczytaliśmy głośno w tygodniu przedświątecznym "Opowieść wigilijną", ćwicząc dykcję, modulując głosem i zwracając uwagę na znaki przestankowe. Powstały nawet slajdy ilustrujące czytane przez uczniów fragmenty polecanych książek, na których zamieściliśmy zdjęcia wykonane przez uczniów i z ich udziałem (gry dramatyczne). Wystawa czytelnicza była chętnie odwiedzana: uczniowie brali do ręki książkę, czytali fragmenty, dopytywali o treść kolegę/ koleżankę, która książkę na wystawę przyniosła. Na lekcji języka polskiego zorganizowaliśmy program ROZMOWY W TOKU, poświęcony czytaniu książek przez gimnazjalistów. Uczniowie mogli się wypowiedzieć na ten temat i wysłuchać argumentów innych.
Ponadto opracowaliśmy anonimową ankietę. którą wypełnili nasi rówieśnicy, nauczyciele, rodzice, a nawet dziadkowie. Jej wyniki zaprezentujemy na zakończenie realizacji projektu.
Gimnazjaliści entuzjastycznie wykonywali zadania.
Warto poszukać uczniów, którzy lubią czytać. Stają się oni naszymi sojusznikami i pomagają wdrażać poszczególne działania, aktywnie w nich uczestnicząc.
Sugerowałabym nawiązać współpracę ze szkolną biblioteką, ponieważ jest to miejsce promujące czytanie, skupiające uczniów chętnie sięgających po książkę. 

Nie należy kumulować zadań w krótkim czasie. Wówczas uczniowie czują się obarczeni zbyt wieloma obowiązkami i spada ich motywacja. Dobrze jest szukać ochotników, pozwolić samodzielnie wyznaczyć termin wykonania zadania. Ponadto organizować konkursy, bo uczniowie lubią rywalizować ze sobą, nagradzać i chwali.

Publiczna prezentacja projektu odbywała się sukcesywnie i w wielu miejscach. Dlatego też zmieniał się krąg odbiorców. 
Zaprezentowaliśmy się:
 1. podczas Targów 2.0- dla uczniów naszego gimnazjum,
 2. na stronie internetowej szkoły- dla społeczności szkolnej, rodziców i wszystkich zainteresowanych,
 3. na blogu Internetowy dzienniczek- dla uczestników programu "Szkoła z klasa 2.0" i czytelników bloga,
 4. w szkolnej gazecie "Gimnazjak"- dla uczniów Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie  i okolicznych szkół  podstawowych, których absolwenci podejmują naukę w naszym gimnazjum,
 5. na platformie YoungFace.tv- dla zgłoszonych szkół z całej Polski we wszystkich kategoriach wiekowych,
 6. na platformie www.juniormedia.pl- dla uczniów szkół korzystających z platformy do wydawania i publikowania szkolnych gazetek i biorących udział w ogólnopolskim konkursie Junior w Druku,
 7. w dodatku "Junior Media"- dla czytelników z całej Polski,
 8. na platformie GWO- Gra czytelnicza- dla korzystających z sieci, a przede wszystkim dla szkół rywalizujących w grze czytelniczej,
 9. na platformie CEO- dla internautów poszukujących wskazówek do działań promujących czytelnictwo, dla szkół realizujących program "Szkoła z klasą 2.0".

Praca nad realizacją projektu przebiegała zgodnie z planem. Przez cały czas można było zaproponować swoje zadanie do projektu. Taka możliwość bardzo podobała się uczniom. Każde zadanie skrupulatnie opisywaliśmy na blogu "Internetowy dzienniczek.

Wpisy na stronie internetowej naszej szkoły:
Film/ nagranie z lekcji- program "Rozmowy w toku"
na blogu internetowy dzienniczek wyodrębniliśmy strony/ zakładki:
 1. Czytamy i recenzujemy
 2. Projekt na blogu.
W nich zamieszczamy linki do prezentacji zadań realizowanych w ramach projektu.
Czytamy i recenzujemy
Tu prezentujemy to, co czytamy:

Projekt na blogu


Na stronie głównej programu Szkoły z klasą 2.0 wyróżniono działania w pięciu szkołach w Polsce.  Wśród nich wymieniono Gimnazjum Publiczne im. A. Fiedlera w Dębnie.
Mamy nadzieję, że nasze pomysły zostaną przeniesione na grunt innych szkół w Polsce.

Portal YoungFice.tv

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz