poniedziałek, 18 stycznia 2016

Autorski spektakl profilaktyczny- DOBRA PRAKTYKA Kuratorium Oświaty w Szczecinie


Młodzi ludzie przez teatr wyrazili swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom.
Wykorzystałam w tym celu metodę projektu edukacyjnego.Cele:
1.      Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych.
2.       Zaangażowanie uczniów w proces tworzenia sztuki teatralnej, szerzenie kultury żywego słowa, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.
3.      Inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, przełamywania barier psychicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.
4.       Pokazywanie autentycznych problemów dostrzeganych przez młodzież i sposobów ich konstruktywnego rozwiązania.
5.       Wyeksponowanie pozytywnych wzorów zachowań.

6.       Ukazanie korzyści, jakie może dać akceptacja, tolerancja, przyjaźń i miłość.


Pod moim kierunkiem uczennica Wiktoria Jelińska napisała scenariusz przedstawienia profilaktycznego „Było… Minęło…Będzie?” Scenariusz składała się z tekstu głównego i didaskaliów. Tekst poboczny zawierał informacje o sposobie mówienia, ruchu scenicznym, kostiumach, rekwizytach, dźwiękach, oświetleniu. Autorka scenariusza po przedstawieniu wizji bohaterów zaproponowała obsadę. Odbyły się indywidualne rozmowy z gimnazjalistami, którym zaproponowano role.
Ponadto w gronie współpracującej młodzieży wyznaczyliśmy: oświetleniowca, charakteryzatora i scenografa.
Próby trwały 2 miesiące. Odbyliśmy konsultacje z instruktorem Teatru KOD z Dębnowskiego Ośrodka Kultury panem Anatolem  Wierzchowskim.
Podczas prób pracowaliśmy nad dykcją, modulacją głosem, ruchem scenicznym. Uczyliśmy się „grać ciszą”, umiejętnie wykorzystywać rekwizyty, wyrażać emocje. Użyte przez nas rekwizyty miały symboliczne znaczenie.
Doskonaliliśmy umiejętność pracy w grupie, wzajemnego słuchania, reagowania na potrzeby innych, okazywania empatii.

Efekty:
Zaprezentowaliśmy spektakl podczas Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych i zajęliśmy I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.
Uświetniliśmy swoim występem rocznicę Klubu Abstynenta „Życie”, podczas którego przedstawienie obejrzeli ludzie zmagający się z uzależnieniem, ich rodziny, bliscy i sympatycy koła.
Uczniowie naszej szkoły zobaczyli spektakl podczas sesji profilaktycznej „Wiem- wybieram zdrowie”.
Obecnie przygotowujemy się do …, dzięki czemu przedstawienie obejrzą mieszkańcy miasta oraz uczniowie z rywalizujących ze sobą szkół.

Rady i przestrogi:
Scenariusz powinien być gotowy przed formowaniem grupy. Warto dobierać do postaci osobę, która ma zbliżone cechy, walory głosowe, posturę ciała. Dobre efekty przynosi rozmowa o postaci, jej wnikliwa analiza, rozumienie problemów.
Wskazane jest  zadbanie  o atmosferę w grupie, zintegrowanie zespołu. Warto na bieżąco rozwiązywać wszelkie problemy. Krytyka powinna być konstruktywna, a wypowiedzi uwzględniające odmienność każdego ucznia. Nie należy traktować scenariusza jako gotowego. Tak długo, jak trwają przygotowania, polecam go modyfikować. Występujący wzbogacą go swoimi pomysłami, ciekawymi rozwiązaniami scenicznymi, jeśli im na to pozwolimy. Dzięki temu wzrośnie ich motywacja, staną się otwarci i wzbogacą swoją osobą odgrywaną postać. 

Wykaz załączników:
Spektakl- nagrany film z konkursu

Dokumentacja fotograficzna

Informacje na stronie szkoły

Wiadomości na portalu YoungFace.tv

Wpisy na blogach szkolnych

Szkolna gazeta „Gimnazjak”

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Dębnie

„Merkuriusz Dębnowski”

YouTube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz