wtorek, 1 grudnia 2015

Projekt nr 00026 - VI edycja konkursu „Projekt z klasą”


Startujemy w konkursie PROJEKT Z KLASĄ


Nagrody w konkursie są wyjątkowe – to Granty Nowej Ery, które pomogą z sukcesem wcielić w życie najciekawsze projekty. Najważniejszy jest dobry pomysł na projekt. My stawiamy na kreatywność i zaangażowanie. Nasz projekt inspiruje młodzież do zdobywania wiedzy na różne sposoby, wzmocnia ich kompetencje w zakresie pracy w grupie i odpowiedzialności za efekty podjętych działań. Projekt nr 00026
Nie bądź obojętny/ obojętna


Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Projekt edukacyjny
Krótki opis projektu
„Każdemu tyle praw, ile domagamy się ich dla samych siebie”. Dzięki niemu zrozumiemy, jak ważna jest tożsamość, odstereotypizowanie społeczeństwa, a przede wszystkim przerwanie błędnego koła stereotypów. Przyjrzymy się bliżej uprzedzeniom, stygmatyzacji, postawie wykluczenia oraz mowie nienawiści.
Opis projektu
Często zbyt pochopnie oceniamy drugiego człowieka przez pryzmat pochodzenia, wiary czy poglądów. Nie zawsze jesteśmy tolerancyjni, choć często takowym mianem się określamy.  Dzięki temu projektowi dostrzegamy, jak ważny jest szacunek dla drugiego człowieka. Nie tylko ten okazywany osobom podobnym do nas, ale także tym, którzy się od nas różnią. Na tym właśnie polega tolerancja – na  akceptowaniu i szanowaniu odmienności.

Projekt ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminacją w społecznościach lokalnych i internetowych. Kluczowe dla projektu są wspólne działanie na rzecz zmian, wykorzystanie nowych mediów, praca metodą projektu uwzględniająca partycypację młodych ludzi na każdym etapie i osobiste zaangażowanie.
Cele projektu
 • Nawiążesz współpracę ze Stowarzyszeniem Amnesty Interniational.
 • Poznasz tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 • Zaangażujesz się w obronę praw człowieczeństwa.
 • Będziesz propagować tolerancję i empatię w stosunku do każdego człowieka.
 • Przeciwstawisz się stosowaniu praw niehumanitarnych, deptaniu godności osób upominających się o sprawiedliwość. 
 • Będziesz przeciwdziałać zjawisku dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, płeć, orientację seksualną, religię, niepełnosprawność, wiek czy miejsce zamieszkania.
 • Poznasz  tradycje i kulturę mniejszości narodowych. 
 • Dołączysz do Klubu Szkół Tolerancji oraz Szkół Równego Traktowania.
 • Będziesz współtworzyć przestrzeń wolną od uprzedzeń i dyskryminacji.
 • Odrzucisz  mowę nienawiści i będziesz reagować na nią. 
 • Włączysz się w akcje równościowe.
 • Podejmiesz działania służące  zapobieganiu dyskryminacji, mowie nienawiści w sieci i w życiu społecznym.

Elementy unikatowe
1. Ma formę prowokacji
2. Oddziałuje na świadomość
3. Adresowany jest do każdego pokolenia: od najmłodszych do tych, którzy są w sędziwym wieku
 4. Obserwujemy reakcje innych
5. Otwieramy się na innych
6. Uczymy się empatii, tolerancji i akceptacji
7. Dowiadujemy się o sobie
8. Podejmujemy walkę ze swoimi kompleksami
9. Doświadczamy na sobie
10. Pokonujemy własne lęki
11. Obalamy stereotypy
12. Sygnalizujemy problemy
 13. Dostrzegamy problemy innych
14. Uodparniamy się na krytykę i negatywne komentarze
15. Nabieramy dystansu do siebie
16. Przekraczamy swoje bariery
17. Promuje humanizm
18. Podkreśla wartość każdego człowieka
19. Promuje równość wszystkich ludzi
20. Zwraca uwagę na aktualne problemy
21. Uczy szacunku dla odmienności
22. Udowadnia to, że nikt nie jest idealny oraz ze każdy jest inny 
23.Testuje naszą odwagę
 24.Uczy nas dostrzegać pewne rzeczy z innej perspektywy
Miejsce i czas realizacji
Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie
wrzesień 2015- marzec 2016
Wykorzystanie grantu
Zwiedzenie miejsc związanych z projektem w Warszawie:
 • Muzeum Historii Żydów Polskich,
 • Niewidzialna Wystawa,
 • Centrum Nauki Kopernik,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego.
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz