niedziela, 15 listopada 2015

Konkurs z języka polskiego- etap wojewódzki 2014/2015


Konkurs Polonistyczny
dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego
w roku szkolnym 2014/2015

Etap wojewódzki
Drogi Uczniu!
Gratulujemy osiągniętych wyników w etapie rejonowym.
Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu prosimy, żebyś zapoznał się z poniższymi wskazówkami:
1.        wpisz swój kod na karcie odpowiedzi do zadań otwartych zgodnie z poleceniem komisji konkursowej;
2.        masz do rozwiązania 17 zadań, w tym:
a.       zadania 1-16 to zadania otwarte; punktacja za każde z tych zadań podana jest przy numerze zadania; odpowiedzi na te zadania udzielaj na karcie odpowiedzi do zadań otwartych;
b.      zadanie 17 to wypracowanie, za które możesz otrzymać maksymalnie 20 punktów (rozwinięcie tematu: 10 punktów; język i styl: 4 punkty; kompozycja: 3 punkty; zapis: 3 punkty); odpowiedzi pisemnej udziel na karcie odpowiedzi do zadań otwartych;
c.        zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane;
3.        za rozwiązanie wszystkich zadań możesz otrzymać łącznie 65 punktów;
4.        używaj długopisu (pióra) tylko z czarnym tuszem (atramentem); na kartach odpowiedzi nie używaj ołówka, gumki ani korektora;
5.        uważnie czytaj wszystkie polecenia;
6.        po zakończeniu pracy sprawdź, czy udzieliłeś wszystkich odpowiedzi;
7.        czas rozwiązywania zadań: 120 minut.

Powodzenia!

Część I - pytania otwarte
I Nawiązania do „Mowy o godności człowieka” Mirandoli.
1.      „Mowa o godności człowieka” to parafraza biblijnego stworzenia świata i człowieka. Wskaż dwa fakty, które są zgodne z treścią Księgi Rodzaju i dwa, które są wynikiem jej przekształcenia.                                                                                               (0-4 p.)
2.      Odwołując się do tekstu Mirandoli, wyjaśnij znaczenie hasła „człowiek jest kowalem swojego losu”.                                                                                      (0-1 p.)
3.      W odniesieniu do tekstu wyjaśnij w dwóch zdaniach, czym jest antropocentryzm.                                                                                                                     (0-2 p.)
II Nawiązania do „Lorda Jima”.
4.      Wyjaśnij, dlaczego Jima nazywano lordem, choć nie pochodził z rodziny szlacheckiej.
(0-1 p.)
5.      Dlaczego Jim nie uciekł, gdy nadarzyła się okazja, tylko stanął przed sądem?
 (0-2 p.)
6.      Wymień trzech bohaterów „Lorda Jima”, których można nazwać ludźmi nikczemnymi (ich postępowanie jest naganne moralnie, bez żadnych wyjątków). Podaj po trzy argumenty uzasadniające wybór.                                                                  (0-6 p.)
III Nawiązania do „Władcy much” W. Goldinga.
7.      Do opisanych postaw dopisz imiona bohaterów. Uzasadnij swój wybór, podając przykład ich działań.                                                                                    (0-8 p.)
8.      Utwór W. Goldinga jest przypowieścią o narodzinach systemu totalitarnego. Dopasuj do tytułów rozdziałów poniższe interpretacje (jedna z interpretacji nie pasuje do żadnego z tytułów).                                                                                        (0-4p.)
IV Nawiązania do „Początku” A. Szczypiorskiego.
9.      Jak można interpretować tytuł powieści Szczypiorskiego „Początek”? (podaj i wyjaśnij jedną interpretację).                                                                                              (0-2 p.)
10.  Wyjaśnij, dlaczego postępowanie Wiktora Suchowiaka można uznać za moralnie niejednoznaczne.                                                                                         (0-2 p.)
11.  „Porządny Niemiec”, „niegodziwy Żyd” - o których bohaterach „Początku” można tak powiedzieć? Uzasadnij swój wybór.                                                                     (0-4 p.)
V Nawiązania do „Słonia” S. Mrożka.
12.  Którzy bohaterowie opowiadania doprowadzili do „zepsucia młodzieży”? Uzasadnij swój wybór, przywołując ich działania.                                                    (0-2p.)
13.  Z przedstawionych w opowiadaniu sytuacji wymień trzy, które mają charakter groteskowy.                                                                                                    (0-3 p.)

VI Nawiązania do „Stu pociech” W. Szymborskiej.
14.  Kim jest podmiot liryczny wiersza?                                                             (0-1 p.)
15.  Jakie związki frazeologiczne zostały przekształcone w poniższych fragmentach wiersza? Podaj ich znaczenia:
a)      przed przekształceniem,
b)      po przekształceniu w wierszu.                                                               (0-2 p.)

16.  Nazwij środek poetycki wykorzystany w poniższym fragmencie i określ jego funkcję.


Zachciało mu się szczęścia,
zachciało mu się prawdy,
zachciało mu się wieczności,
patrzcie go!                                                                                                  (0-1 p.)


Część II – redagowanie tekstu.
Napisz rozprawkę na temat: „Czy zło tkwi w naturze człowieka, czy rodzi się w nim w wyniku zewnętrznych okoliczności?”. Rozważ problem, przywołując co najmniej trzy argumenty odnoszące się do literatury wskazanej w zakresie wymagań.

                                                                                                                           (0-20 p.)
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz