piątek, 11 września 2015

Przygotowania do konkursu przedmiotowego czas zacząć cz.2

Eliminacje szkolne zbliżają się małymi kroczkami .
Aby pomóc Wam w przygotowaniach, opracowałam zestaw pojęć przydatnych każdemu, kto marzy o wysokiej pozycji w konkursie lub imponującym wyniku z egzaminu gimnazjalnego.
Należy się z nimi zaprzyjaźnić.
list poetycki, liryka, liryka apelu, liryka bezpośrednia, liryka inwokacyjna, liryka maski, liryka podmiotu zbiorowego, liryka pośrednia, liryka roli, liryka wyznania, monolog, monolog liryczny,
monolog wewnętrzny, motyw, mowa niezależna, mowa zależna, mowa pozornie zależna, narracja, narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, narrator, nowela, oda, odsłona, opowiadanie, opis, opis poetycki, pamflet, panegiryk, pieśń, podmiot liryczny, powiastka filozoficzna, powieść, powieść historyczna, powieść realistyczna, powieść w listach, prolog, przypowieść, publicystyka, punkt kulminacyjny, teatr absurdu, tekst główny, tekst poboczny, tragedia szekspirowska, tragizm, tren, wątek, wiersz stroficzny, wiersz ciągły, wiersz bezrymowy, wiersz zdaniowo- rymowy, wiersz sylabiczny, wiersz sylabotoniczny, wiersz toniczny, wiersz wolny

Ciąg dalszy nastąpi ;)
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz