piątek, 9 grudnia 2016

W poszukiwaniu talentów poetyckich i wartości życiowychTomik poezji ,,Człowiek to brzmi dumnie” to zbiór utworów poetyckich autorstwa uczniów Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. W swoich utworach podejmują tematykę ,,bycia człowiekiem” w XXI wieku. Zauważają, że niektóre zachowania człowieka stają się bardzo odległe od zwyczajowych ludzkich norm postępowania. Ludzie są zbyt zajęci sobą, swoimi sprawami, dlatego nie potrafią rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec drugiego człowieka. 
,,Młodzi poeci” podkreślają, że najcenniejsza w każdym człowieku powinna być dusza, choć ludzie bardzo często nie chcą, czy nawet nie potrafią jej dostrzec. Środki masowego przekazu lansują piękno zewnętrzne, zwracając uwagę współczesnego człowieka na ,,powłokę zewnętrzną”. Takie ,,kalectwo oczu” powoduje, że w swoim życiu tracimy wielu wspaniałych i naprawdę wartościowych przyjaciół czy znajomych. Cieszy nas fakt, że przedstawiciele młodego pokolenia nie ulegają bezmyślnie współczesnym trendom.

Życzymy młodym, wrażliwym twórcom, by nie ustawali w drodze tworzenia, zmierzali do wyznaczonego sobie celu, a podczas wędrówki swojego życia spotkali ludzi wrażliwych, dla których wartości: piękno, dobro, prawda, miłość, przyjaźń, nadzieja i wiara są najcenniejsze. Wierzymy, że  pomogą oni uchronić wrażliwość, która ukazaliście w pisanych przez siebie utworach.Zbiorek dla zainteresowanych udostępniam- LINK
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz