sobota, 3 grudnia 2016

Historia mojego / naszego blogowania

"Słowa pi­sane mają mniej­szą war­tość niż słowa mówione. Lecz to te pier­wsze na dłużej zos­tają w pamięci."

Podążając tym tropem myślenia, postanowiłam zgromadzić w jednym miejscu spis mojej/ naszej historii blogowania.
Niech pozostanie ona w pamięci tych, którzy blogi tworzyli i tych, którzy z nich korzystali.

Szkolne Mole
Nastolatki, gimnazjum i TIK
Internetowy dzienniczek
Blog 2.0
Szkoła z klasą
Podławkowe śmiechy
TIK- pomoc czy rozrywka?
Wieści spod szkolnej ławki
Blognij Sobie
Jak wygląda praca redaktora gazety „Gimnazjak”?
Gimnazjak -gazeta przyszłości 
Nowość nie jest zawsze nowatorska

Więcej grzeszków nie pamiętam…ale jak sobie przypomnę, to dopiszę :)
Owocnej lektury    Licencja Creative CommonsBrak komentarzy:

Prześlij komentarz