niedziela, 20 listopada 2016

Tak nam minął Tydzień Edukacji Globalnej- relacja Gimnazjum Publicznego im. A. Fiedlera w Dębnie


Tydzień Edukacji Globalnej to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie kluczowe:
Dlaczego mamy razem działać na rzecz pokoju?

W dniach 14 - 18 listopada br.,  w związku z trwającym
Tygodniem Edukacji Globalnej pod hasłem  „Razem dla pokoju”, wzięliśmy udział w różnych formach aktywności. "Uważam, że (...) człowiek zapomina, że na tym świecie jesteśmy "RAZEM". Razem z innymi ludźmi, razem z przyrodą, z ziemią. Poczucie bycia razem w naturalny sposób kształci szacunek względem tego, kto jest ze mną, dlatego też jedynym lekiem dla świata, jedyną obroną przed niepokojem jest zrozumienie, że powinniśmy być "Razem dla Pokoju".                        
 Joanna Waszkowska

Dzień pierwszy: Wykonanie makiety i oplakatowanie szkoły.
Dzień drugi: Lekcja języka polskiego "Co ma klimat do czekolady?"
Dzień trzeci: Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „ List do osoby potrzebującej pomocy".
 Konkurs literacki zwrócił uwagę młodzieży na potrzeby drugiego człowieka.

Prace gimnazjalistów dowiodły, że potrafią dostrzec potrzeby innych, mają gotowość niesienia pomocy, są wrażliwi na krzywdę i empatyczni.

Dzień czwarty: Zajęcia na temat świadomości konsumenckiej na godzinie wychowawczej.

Relację z lekcji można przeczytać TUTAJ.
 
Dzień piąty: Poznajemy fragmenty książki Wojciecha Tochmana "Dzisiaj narysujemy śmierć".
Po głośnej lekturze fragmentów uczniowie zauważyli, że pewne informacje stają się dominujące, a inne niezauważone. Dzieje się to za sprawą przekazów medialnych.
Przy tej okazji dowiedzieli się, czym jest mowa nienawiści i jakie niesie skutki. Wspólnie wyszukiwaliśmy przykłady mowy nienawiści w tekście reportażu.

Na zakończenie lekcji ułożyliśmy nasze/ szkolne hasło tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej:
Pokonaj nienawiść miłością, które zamieściliśmy w sieci.
Dzień szósty: Prasowe portfolio.

Zgromadziliśmy materiał, który z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Zamieściliśmy go na padlecie, jak i posiadamy w tradycyjnej teczce.

W naszym portfolio znalazły się teksty na temat:
 • dowodów globalnego ocieplenia,
 • masowego wymierania pszczół w Ameryce i w Kanadzie,
 • prognozy przyszłych losów ziemskich zwierząt,
 • rozmiarów skrajnego ubóstwa w sieci,
 • zagrożonych gatunków zwierząt,
 • problemu dostępu do wody na świecie,
 • sytuacji Polaków w Anglii,
 • przykładów integracji uchodźców z mieszkańcami krajów, do których przybyli,
 • likwidacji obozu uchodźców,
 • wzrostu liczebności mieszkańców Ziemi,
 • globalnych rynków finansowych,
 • terroryzmu,
 • śmierci uchodźców na morzu,
 • odsyłania uchodźców uratowanych na morzu,
 • nowych kierunków imigracji,
 • brak globalnych ambicji polskich firm.
Dzięki lekturze i dyskusji uczniowie potrafili odpowiedzieć na pytanie: 
Z jakimi problemami boryka się współczesny świat?
Wszystkie podejmowane przez nas działania były częścią międzynarodowego projektu
CULTURE FOR PEACE w ramach Global Collaboration Day.


Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz