sobota, 1 października 2016

Łączymy siły w promowaniu tolerancji, empatii i akceptacji na lekcji języka polskiego i plastyki

 

 "Prawdziwym mędrcem jest człowiek, w którego sercu przeważa miłość i poczucie sprawiedliwości"
Jan Paweł II

„Istnieje wśród ludzi wiele oziębłości, gdyż nie mamy odwagi okazywać tych serdecznych uczuć, które w istocie żywimy"
Albert Schweitzer


"Srebro jest tańsze od złota, złoto tańsze od wartości moralnych"
Horacy„So­lidar­ność, miłość, god­ność - do­piero w imię tych rzeczy postępu­jemy jak ludzie”
Maria Dąbrowska"Największą niesprawiedliwością, jaką wyrządzamy ubogim, jest niedocenianie ich wielkości"

Matka Teresa z Kalkuty"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje, kto potrafi dawać"
Jan Paweł II
''Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego”
Jan Paweł II

„Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić”

Józef Stanisław Tischner

„Są krzyw­dy, których człowiek czujący swą god­ność, znieść nie może”

Henryk Sienkiewicz

„Miarą godności człowieka nie jest tłum, otaczający nas, kiedy znajdujemy się u szczytu, ale pamięć o tych, którzy wyciągnęli do nas dłoń, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy pomocy”

Paulo Coelho„Zacho­wać god­ność człowieka to po­zos­tać wewnętrznie wol­nym, na­wet przy zewnętrznym zniewoleniu”

ks. Jerzy Popiełuszko
„Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, choć pomóc możemy”

św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
„Człowiek otrzymuje od Boga swą istotną godność, a wraz z nią zdolność wznoszenia się ponad wszelki porządek społeczny w dążeniu  do prawdy i dobra”

Jan Paweł II„Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem”

Antoine de Saint-Exupéry
„Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne. Życie stanowi świętość, to znaczy jest wartością nadrzędną, której wszelkie inne wartości są podporządkowane”

Albert Einstein

„Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem”


Antoine de Saint-ExupéryLicencja Creative Commons

2 komentarze:

  1. Pozdrawiam wszystkich autorów i wszystkie autorki :) Jesteście piękni i dobrzy w tym, co robicie. Naprawdę realizujecie te wartości!

    OdpowiedzUsuń
  2. Wierzymy w nie. Tak chcemy żyć. Nasze prace to drogowskazy dla tych, którzy nie mogą odnaleźć właściwej drogi.

    OdpowiedzUsuń