niedziela, 14 sierpnia 2016

Kilka słów o zasadach uczestnictwa w projekcie "Stworzeni z wyobraźni"

Jeśli jeszcze się wahasz, masz pytania, przeczytaj uważnie zasady i zobacz, skąd pochodzą uczestnicy projektu. 

Oto zaszczytne grono.

Zobaczcie, jakie kostki są w naszym posiadaniu.

Pełne zasady obowiązujące w projekcie znajdziesz <tu>. Poniżej zamieszczam najważniejsze.


  1. W projekcie biorą udział chętni uczniowi gimnazjów z terenu całej Polski. Pracują w grupach nie przekraczających dziesięciu osób, pod opieką nauczyciela, który jest równocześnie szkolnym koordynatorem projektu.
  2. Grupy tworzą autorskie opowiadania kierując się podpowiedziami zawartymi na kostkach Story Cubes (zdjęcie wylosowanego zestawu dołączają każdorazowo do opracowanego fragmentu historii).
  3. Każdy z fragmentów powinien liczyć od 600 do 1000 słów.
  4. Kolejne fragmenty powinny powstawać zgodnie z harmonogramem przedstawionym na początku projektu.
  5. Termin publikacji kolejnych części opowieści upływa z 10 dniem każdego miesiąca (poza wrześniem, kiedy to należy opublikować tekst do dnia 15).
  6. W każdym etapie, poza wrześniowym, uczestnicy kontynuują opowieść swoich rówieśników z innego zespołu (grupy wymieniają się fragmentami w sposób ustalony na początku projektu).
  7. Zakończenie pracy twórczej przewidziane jest na czerwiec 2017, kiedy to tworzone będą komiksy oparte o wymyślone przez uczestników historyjki.
Mam nadzieję, że Cię - drogi uczniu- ustalone zasady nie odstraszyły. 
Licencja Creative Commons


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz