piątek, 12 sierpnia 2016

Czy nosicie w swoich teczkach, torebkach, plecakach książki?

Zaproponowałam nauczycielom z całej Polski realizację wspólnego projektu "Z książką w teczce".

Zgłosiłam projekt eTwinning, w którym znalazły się następujące założenia:

1.Uczniowie zbadają gusta czytelnicze.

2. Spopularyzują spędzanie wolnego czasu na czytaniu książek. 

3. Podzielą się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.

4. Wyrażą własne opinie o książkach i podejmą dyskusję na ich temat. Poszukają kontaktu z autorami i wydawcami. 

5. Zredagują recenzje książek oraz zorganizują spotkania promujące czytelnictwo. 

6. Zastanawiają się, dlaczego czytanie książek nie jest modne.
Wyznaczone cele to:
Popularyzowanie czytania książek wśród dzieci i młodzieży.
Umożliwienie dzielenia się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.
Wyrażanie opinii o książkach i dyskutowanie o nich.
Stworzenie społeczności młodych czytelników.
Ułatwienie kontaktu z autorami i wydawcami.
Ukazanie czytania jako daru i wartości.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.
Doskonalenie umiejętności redagowania recenzji.

Nasze działania:
Autoprezentacja uczestników projektu. Utworzenie na facebooku grupy projektowej. Wspólna wymiana doświadczeń i wypracowanych materiałów. Zaprojektowanie logo projektu.

Każda ze szkół będzie realizować zadania w dowolnym tempie - przez okres około 7 miesięcy.
Materiały elektroniczne oraz internetowe stworzone za pomocą poznanych narzędzi: nagrania, filmiki, prezentacje, elektroniczna książka, mówiące awatarki, plakaty internetowe, wystawa zdjęć, plakaty, prace techniczne. Podniesienie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, komputerowych, czytelniczych, pracy w zespole.

Spodziewane rezultaty:

- dla uczniów:
zredagują recenzje przeczytanych książek,
zaprezentują przeczytane książki i zachęcą innych do sięgnięcia po nie.
sprawnie posługują się dowolnym komputerowym edytorem tekstu oraz aplikacjami poznanymi w trakcie realizacji projektu,
z zaangażowaniem pracują w zespole,
dbają o kulturę języka,
prowadzą bloga.
wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność gospodarowania czasem wolnym;
- dla szkoły:
kształtowanie w młodzieży postawy odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych,
poszerzanie możliwości oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych,
stwarzanie uczniom możliwości kreatywnego i twórczego działania,
promocja szkoły w środowisku lokalnym;
-dla środowiska lokalnego:
społeczność lokalna zyskuje młodych obywateli świadomych korzyści płynących z użytkowania elektronicznych mediów, przestrzegających prawa medialnego, otwartych na kulturę, doceniających rolę literatury i słowa pisanego w życiu.
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz