wtorek, 17 maja 2016

Rozmowa to podróż w nieznane

Wywiad to rozmowa z osobą,  która ma coś ciekawego do powiedzenia lub zaprezentowania.
Dobry wywiad powinien być atrakcyjny dla czytelnika lub słuchacza. Ma zawierać fakty, opinie lub wydarzenia mało znane.
Przygotuj się więc do niego solidnie:


  • zredaguj  elastyczną listę pytań,
  • nawiązuj do poprzednich wypowiedzi rozmówcy,
  • nie zadawaj pytań, na które można odpowiedzieć "tak" lub "nie",
  • prowokuj do zwierzeń, przedstawiania własnego stanowiska, obrony wypowiadanych sądów,
  • szanuj poglądy rozmówcy, nawet jeśli nie zgadzasz się z nimi,
  • sformułuj puentę.


Sztuka rozmawiania polega na umiejętnym słuchaniu.
Pamiętajcie: Posiadamy jedne usta i dwoje uszu. 


Kilka cennych wskazówek Jak przeprowadzić dobry wywiad?

Przez cały rok szkolny trwał konkurs na najciekawszy wywiad. Oto prace laureatek:


NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE DLA OCZU

Nie od dziś wiadomo, że nastały lata, w których już nieliczni zwracają uwagę na wnętrze. Żyjemy na czas, toteż przy poznawaniu nowych osób uciekamy się do szybszej oraz łatwiejszej metody- do oceniania książki po okładce. Mój dzisiejszy gość wypowie się właśnie na temat powierzchowności, której przed paroma laty padł ofiarą. Znajomi odtrącili go, ponieważ w ich opinii nie wyglądał atrakcyjnie. Rozmówca poprosił mnie, abym nie podawała jego danych osobowych. Mogę napisać tylko, że jest on mieszkańcem naszego miasteczka.

Joanna Jokiel


WALCZYMY Z DYSKRYMINACJĄ I STARAMY SIĘ JĄ WSPÓLNIE WYELIMINOWAĆ

W związku z realizowanym w tym roku szkolnym projektem antydyskryminacyjnym postanowiłam porozmawiać ze szkolnym pedagogiem- panią Martyną Kalicką. Tematem wywiadu jest dyskryminacja w szkołach. Z rozmowy możemy się dowiedzieć, po czym poznać, że działania mają charakter dyskryminacyjny, jak na nie reagować, jakie kroki podejmować, aby je wyeliminować.
Angelika Staniszewska

POEZJA NA NAJWYŻSZYM SZCZEBLU – WYWIAD Z RYSZARDEM CZACZKĄ

Pan Ryszard Czaczka podejmował się i aktywnie realizował cały szereg działalności o charakterze społecznym i charytatywnym, zainicjował m.in. powstanie Koła Sybiraków w Dębnie, był współzałożycielem Koła Katolickiego Stowarzyszenia Społecznego i wielu innych.
Zajmował się autorsko prowadzeniem kilku kronik, nadal pracuje społecznie i pisze piękne wiersze.
Izabella Cholewińska

Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz