niedziela, 15 maja 2016

PARK DLA NASZYCH ULUBIEŃCÓW/PUPILI

W DĘBNIE BRAKUJE MIEJSCA, GDZIE PSY MOGĄ SIĘ SWOBODNIE PORUSZAĆ I BAWIĆ, DLATEGO WYSZŁYŚMY Z INICJATYWĄ STWORZENIA TAKIEGO MIEJSCA. PARK DLA PSÓW BYŁBY OBSZAREM TRAWIASTYM, OGRODZONYM PŁOTEM O WYSOKOŚCI 2 METRÓW. JEGO POWIERZCHNIA WYNIOSŁABY 400  m². WYBIEG BYŁBY OGÓLNODOSTĘPNY I OTWARTY CAŁODOBOWOW GODZINACH WIECZONYCH I NOCNYCH PARK BYŁBY OŚWIETLONY ORAZ MONITOROWANY. ABY ZAPEWNIĆ WIELE WRAŻEŃ DLA PSÓW I ICH WŁAŚCICIELI NA TERENIE PARKU UMIESZCZONA BĘDZIE ŚCIEŻKA AGILITY. WYZNACZONY ZOSTANIE RÓWNIEŻ PIASKOWY TEREN, SŁUŻĄCY JAKO TOALETA DLA  PSÓW. ZAPEWNIONE ZOSTANĄ SPECJANE POJEMNIKI ORAZ JEDNORAZOWE WORECZKI NA OBCHODY.
WZDŁUŻ OGRODZENIA UMIESZCZONE ZOSTANĄ ŁAWKI ORAZ TABLICA Z REGULAMINEM PARKU.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców
1.PARK JEST OTWARTY CAŁODOBOWO I OGÓLNODOSTĘPNY.
2.NA WYBIEGU PSY MUSZĄ BYĆ POD STAŁYM DOZOREM OPIEKUNA.

3.WŁAŚCICIEL ZWIERZĘCIA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE SZKODY I ZACHOWANIE PUPILA.
4.ZABRANIA SIĘ WSTĘPU PSOM CHORYM I NIEZASZCZEPIONYM.
5.OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WYBIEGU ZOBOWIĄZANE SĄ DOPILNOWAĆ, BY BRAMA BYŁA ZAMKNIĘTA.
6. DO OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELI NALEŻY SPRZĄTANIE PO SWOIM PUPILU.
7.ZABRANIA SIĘ PALENIA PAPIEROSÓW, SPOŻYWANIA ALKOHOLU I INNYCH UŻYWEK.
8. NA TERENIE PARKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ NISZCZENIA MIENIA MIEJSKIEGO ORAZ ŚMIECENIA.

 Opis projektu


POLSKA JEST KRAJEM PRZODUJĄCYM W EUROPIE POD WZGLĘDEM ILOŚCI PSÓW PRZYPADAJĄCEJ NA JEDNEGO MIESZKAŃCA. OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE PRAWO NIE ZEZWALA NA SPACERY PSÓW BEZ KAGAŃCA I SMYCZY. POWYŻSZA SYTUACJA STWARZA PROBLEMY, ZARÓWNO DLA WŁAŚCICIELI PSÓW, JAK I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. WZOREM INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH CELOWE JEST TWORZENIE WYDZIELONEJ PRZESTRZENI, GDZIE BĘDZIE MOŻLIWE WYPUSZCZANIE PSÓW.PARK TEN BĘDZIE USYTUOWANY W POBLIŻU PARKU MIEJSKIEGO, ZDALA OD RUCHLIWYCH ULIC I ZABUDOWAŃ MIEJSKICH. POWIERZCHNIA WYBIEGU BĘDZIE WYNOSIŁA 400 m². TEREN TEN BĘDZIE OGRODZONY PŁOTEM O WYSOKOŚCI 2m. DOSTĘP DO OBIEKTU BĘDZIE MOŻLIWY PRZEZ DWIE FURTKI. POWIERZCHNIA PARKU BĘDZIE TRAWIASTA Z WYDZIELONYM TERENEM SŁUŻĄCYM JAKO TOALETA. W POBLIŻU ZOSTANĄ UMIESZCZONE POJEMNIKI NA ODCHODY ORAZ JEDNORAZOWE
WORECZKI SŁUŻĄCE DO USUWANIA NIECZYSTOŚCI Z TERENU PARKU. WYBIEG ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W ŚCIEŻKĘ AGILITY DLA ZAPEWNIENIA DODATKOWEJ ROZRYWKI DLA PSÓW I ICH TRESERÓW. WZDŁUŻ OGRODZENIA ZOSTANIE UMIESZCZONYCH KILKA ŁAWEK I WOLNOSTOJĄCA TABLICA Z REGULAMINEM PARKU. NA TERENIE WYBIEGU ZAPEWNIONE BĘDZIE UJĘCIE BIEŻĄCEJ WODY.

OŚWIETLENIE WŁĄCZANE BĘDZIE W GODZINACH WIECZONYCH I  NOCNYCH. DZIĘKI MONITORINGOWI ZOSTANIE ZAPEWNIONE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKOM PARKU.

W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO NIE MA MIEJSCA, GDZIE PSY MOGŁYBY SIĘ BAWIĆ I BIEGAĆ BEZ SMYCZY. STWORZENIE PRZESTRZENI, GDZIE CZWORONOŻNI MIESZKAŃCY GMINY MOGLIBY ZAZNAĆ SWOBODY, PRZYNIOSŁOBY WIELE KORZYŚCI. TERENY MIEJSKIE BYŁYBY DUŻO CZYSTSZE, PONIEWAŻ PSY MIAŁYBY WYZNACZONE MIEJSCE DO ZAŁATWIANIA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH.

ZWIERZĘTA
BYŁYBY  MNIEJ AGRESYWNE, PONIEWAŻ PRZEZNACZYŁYBY CZĘŚĆ SWOJEJ ENERGII NA RUCH I ZABAWĘ. PARK DLA PSÓW BYŁBY MIEJSCEM, GDZIE WŁAŚCICIELE ZWIERZĄT MOGLIBY SIĘ WYMIENIAC DOŚWIADCZENIAMI ORAZ RADAMI. PARK STANOWIŁBY WIELKI ATUT MIASTA, KTÓRE MOGŁOBY SIĘ SZCZYCIĆ TYTUŁEM MIASTA PRZYJAZNEGO DLA ZWIERZĄT.

Michaela Dalidowicz
Wiktoria Jelińska
Zuzanna Kuszyk

Licencja Creative Commons


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz