niedziela, 22 maja 2016

Okazujemy życzliwość i poznajemy kulturę, zwyczaje, religię żydowską- część 4

 

Przejawy dyskryminacji Żydów oczywiście zdarzają się. Uważam, że są one jedynie wynikiem nieznajomości i niedostatecznej wiedzy na ich temat oraz kierowaniem się szkodliwym i zazwyczaj nieprawdziwym stereotypami na temat narodu żydowskiego. 

          Dlatego prezentuję odpowiedzi na kolejne pytania formułowane przez gimnazjalistów.
Co to znaczy "koszerny"?
Słowo "koszerny" oznacza dosłownie "odpowiedni", "pasujący", "właściwy". Koszerność dotyczy bardzo wielu zasad życia Żydów, lecz najbardziej charakterystyczną funkcję pełni ona w odniesieniu do żywności. Jak było podane wcześniej, koszernym mięsem jest jedynie to, które pochodzi od zwierząt posiadających rozdwojone kopyta i będących przeżuwaczami, co siłą rzeczy eliminuje wszelkie drapieżniki, zwierzęta zabijające inne i żywiące się mięsem innych zwierząt. Co więcej, konieczny do przestrzegania jest zakaz mieszania czy nawet jakiejkolwiek styczności potraw mięsnych z mlecznymi. Wszystko to ma symbolizować opozycję między życiem a śmiercią. Mleko jest symbolem życia, zaś mięso pochodzące od martwego zwierzęcia musi symbolizować śmierć. Wszystko to przenosi trywialną czynność, jaką jest jedzenie, na poziom duchowy. Jedząc, człowiek ma silne poczucie, że postąpił zgodnie z regułami religijnymi, może mieć zatem świadomość tego, że postąpił słusznie. 
          Dlaczego Polacy nie lubią Żydów?

To pytanie należałoby postawić inaczej. Być może: Czy Polacy nie lubią Żydów? Wówczas moje odpowiedź brzmiałaby: nie. Istnieją oczywiście ludzie uprzedzeni, kierujący się w swoim życiu stereotypami i według nich oceniający innych. Jak było już niejednokrotnie wspomniane, jest to zawsze krzywdzące i niesprawiedliwe. Należałoby życzyć sobie, aby takich sytuacji było jak najmniej. Ja osobiście bardzo lubię ludzi, Żydów też.

Skąd tyle nienawiści do Żydów?
Jak refren powróci nam słowo: stereotypy, niesprawiedliwe i krzywdzące oraz nieznajomość drugiego człowieka. Jestem głęboko przekonana, że większość osób deklarujących wrogość i niechęć do Żydów  nigdy żadnego nie spotkało. 

Jak Żydzi obchodzą święta ?
Żydzi obchodzą bardzo wiele świąt. Podaję  najważniejsze z nich:·         Rosz ha- Szana. Żydowski Nowy Rok (Święto Trąbek). Upamiętnia stworzenie świata i przypomina o Sądzie Bożym. Trwa ono dwa dni i rozpoczyna okres pokuty. Podczas święta Żydzi odmawiają modlitwy, dmie się kilkakrotnie w szofar (róg) – stąd druga nazwa Święto Trąbek. W niektórych środowiskach obchodzony jest obrządek taszlich – symboliczne strząsanie do wody swoich grzechów. Tradycyjne pokarmy świąteczne to: głowa ryby, owcy lub innego zwierzęcia, chleb i jabłko zanurzone w miodzie. Podczas święta nie wolno wykonywać codziennych prac, natomiast synagogi odwiedzają nawet ci wyznawcy judaizmu, którzy na co dzień są dość obojętni religijnie.·         Jom Kippur (Święto Pojednania). Święto kończące okres pokuty zapoczątkowany przez Rosz ha- Szana. Tego dnia Każdy Żyd powinien prosić osoby przez niego skrzywdzone o przebaczenie. W święto obowiązuje ścisły post (zakaz spożywania wszelkich pokarmów i napojów). W tym dniu nie wolno także pracować, myć się, nosić obuwia skórzanego oraz podejmować współżycia płciowego.

Święto odzwierciedla ideę, że tym, którzy okazują skruchę i naprawiają błędy, są przebaczone winy.·         Sukkot (Święto Namiotów). Święto rozpoczynające się pięć dni po święcie Jom Kippur, a dwa tygodnie po rozpoczęciu roku.  Należy do świąt radosnych i upamiętnia mieszkanie w szałasach i namiotach, podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu i wędrówki do Kanaanu. W starożytności święto było związane ze żniwami. Przez siedem dni święta ortodoksyjni Żydzi mieszkają poza domem w budach pod gołym niebem - w Izraelu często budowanych na balkonach. Podczas święta recytuje się psalmy i wykonuje się obrzęd kołysania bukietami splecionymi z gałązek różnych drzew. Kołysanie wykonuje się na cztery strony świata oraz w górę i w dół na znak czci dla Stwórcy tych darów. Następnie ludzie udają się na codzienną procesję, której towarzyszą modły o dobre plony. Sukkot trwa siedem dni, a święto zamyka dzień ósmy tzw. Simchat Tora („Radość Tory”), w którym obnoszone są w radosnej procesji zwoje Tory siedmiokrotnie wokół świątyni. Ten dzień jest tak radosnym dniem, że jako jedyny czas w roku nawet dzieci otrzymują możliwość dotknięcia świętych zwojów pisanych świętymi literami (które dozwolone są jedynie kapłanom).
·         Pascha. Najważniejsze święto żydowskie, obchodzone na pamiątkę wyjścia Izraelitów z niewoli Egipskiej. Pierwszy wieczór Paschy, zwany wieczorem sederowym, jest najbardziej uroczystym momentem życia żydowskiego. Spożywa się wtedy w gronie rodziny uroczystą kolację, podczas której czytana jest Hagada, opowiadająca o wyjściu z Egiptu. Podczas uczty wychyla się cztery kielichy wina dla upamiętnienia czterech sposobów nazwania wyzwolenia. Jedno z dzieci zadaje pytania dotyczące znaczenia obrzędów Paschy, na które odpowiada głowa rodziny. Następnie biesiadnicy odmawiają psalmy. Pierwotnie – tak jak nakazał Bóg Jahwe – Żydzi spożywali tylko: pieczonego w całości, dorodnego, zdrowego baranka lub kozła (razem z trzewiami), gorzkie zioła oraz „przaśny chleb (bez zakwasu)” – macę. Jedna sztuka na rodzinę lub jeżeli rodzina była mała, wspólnie z najbliższymi sąsiadami. Co pozostało po zwierzęciu, miało zostać całkowicie spalone.

  Dlaczego mali żydowscy chłopcy są obrzezani?
Wynika to z przepisów religijnych, stanowi wypełnienie nakazu, jaki Bóg Jahwe nałożył na Abrahama i jego potomków. Jest to symbol przymierza między Bogiem a jego ludem, dlatego do dziś zabiegowi temu są poddawani żydowscy chłopcy ósmego dnia po narodzinach. Karą grożącą za złamanie powyższego nakazu było wykluczenie ze społeczności żydowskiej. Jest to również akt włączenia do żydowskiej wspólnoty, mający kształtować świadomość żydowską od najwcześniejszego dzieciństwa. 

 Czy każdy Żyd ma głowę do interesów ?
Oczywiście, że  nie. Po raz kolejny jest to wyraz stereotypów, jakim wszyscy często ulegamy, oceniając ludzi, których nie znamy. 

Jak wygląda zwykły dzień Żyda?

Zwykły dzień Żydów niereligijnych niczym nie różni się od codzienności osób innych wyznań. Jeśli chodzi o Żydów ortodoksyjnych, to codziennie poświęcają oni czas na studiowanie Tory i modlitwę, do której zakładają tałes oraz jarmułkę i miarowo kołyszą się zwróceni twarzami ku Jerozolimie, modląc się o powrót do Syjonu. 

http://www.transodra-online.net/pl/node/1419

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz