poniedziałek, 28 marca 2016

Festiwal Projektów 2.0 tradycją naszej szkoły- DOBRA PRAKTYKA Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Festiwal Projektów 2.0 odbył się w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie 27 maja 2015 roku.


Dzień ten stał się okazją do podsumowania pracy nad realizacją projektów edukacyjnych zgłoszonych do programu „Szkoła z klasą 2.0”. Jednocześnie integrował młodzież oraz promował działanie projektowe w naszej placówce. Pozwolił on wyjść  uczniom ze szkolnych ławek i sal lekcyjnych, pochwalić się swoimi osiągnięciami, zaprezentować rezultaty projektów edukacyjnych.Wzięli w nim udział uczniowie klas i, II, i III, dyrekcja, nauczyciele, rodzice.

Cele:
 1. Organizacja Festiwalu Projektów.
 2. Podsumowanie pracy uczniów i nauczycieli.
 3. Przedstawienie wyników pracy nad realizacją projektów edukacyjnych.
 4. Przedstawienie Kodeksu 2.0 lub jego ewaluacja.
 5. Wykorzystanie nowych mediów w procesach nauczania i uczenia się.
W Festiwalu Projektów 2.0 wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły,  rodzice. Przygotowaliśmy w tym celu okolicznościowe zaproszenia. Sami przygotowaliśmy film z Festiwalu, udokumentowaliśmy fotografiami przebieg uroczystości. Przekazaliśmy je do redakcji szkolnej gazety ,,Gimnazjak", na stronę Urzędu Miejskiego w Dębnie i do lokalnej prasy. 
Aby podkreślić TIK-owy wymiar Festiwalu, przygotowując materiały, wykorzystaliśmy następujące programy i aplikacje:
 1. Film - wywiad z synem Arkadego Fiedlera.
 2. Film z przebiegu realizacji projektu dotyczącego ładnego pisania- Movie Maker.
 3. Film prezentujący własnoręcznie wykonany alfabet w Animoto.
 4. Ankieta przygotowana w programie Interankiety.
 5. Konkurs o tematyce antydyskryminacyjnej- dokument Word.
 6. Wykresy słupkowe, kołowe - Microsoft Excel.
 7. Prezentacje w Power Point.
 8. Prezentacje w Emaze poświęcone technikom uczenia się.
 9. Slajd zapowiadający kolejne prezentacje - Adobe Illustrator.
Biorący udział w projektach  opisali, jakie doświadczenia, wiedzę, umiejętności  zdobyli realizując projekt.
Miały one wymiar TIK-owy, nawiązywały do stworzenia Kodeksu 2.0, a ich potrzeba wynikała z dyskusji podczas  szkolnej debaty.

Efekty pracy zespołów projektowych są powszechnie dostępne:
-        na stronie internetowej „Szkoły z klasą 2.0”,
-        na stronie internetowej Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie – www.gpdebno.com,
-        na blogach uczniów,
-        w „Merkuriuszu Dębnowskim” (lokalna prasa),
-        na stronie Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Festiwal Projektów 2.0 został zarejestrowany w formie fotograficznej i filmowej.
Tegoroczny Festiwal Projektów odbywał się w czytelni szkolnej.
Gimnazjaliści publicznie przedstawili rezultaty różnorodnych projektów, poświęconych: napojom energetycznym, nauce płynącej z bajek, badaniu dystansu społecznego, pepsi i coca-coli, odwróconej lekcji " Z wizytą w renesansie", promowaniu czytelnictwa poprzez akcję "Przyjdź, zobacz, posłuchaj", Arkademu Fiedlerowi w oczach matematyka, Irlandii, ładnemu pisaniu oraz cykleoidzie.
W jego przygotowanie zaangażowali się:
koordynator  i opiekun projektu p. Wioletta Rafałowicz oraz opiekunowie projektów edukacyjnych: 
p. Wiesława Jaśkiewicz, p. Danuta Fossa, p.Monika Kubica, p. Karolina Włodarczyk, p. Maria Paliwoda
i p. Renata Kunisz, p. Elzbieta Baraniecka.
Realizujący projekty przygotowali scenariusz całej uroczystości i harmonogram uczestnictwa poszczególnych klas.
Konferansjerami na Festiwalu Projektów 2.0 byli: Emilia Smagło i Konrad Maciejewski.
W czasie Festiwalu Projektów 2.0 uczniowie zaprezentowali swoje dokonania w wybrany przez siebie i uzgodniony z nauczycielem sposób:
 • egzemplarze gazetki szkolnej „Gimnazjak”, którą nieodpłatnie rozdawano zainteresowanym,
 • fotografie wykonane w ramach zadań projektowych oraz ilustrujących poszczególne etapy realizacji projektu i wydanie najciekawszych artykułów,
 • wystawa prac, wykonanych podczas realizacji projektów,
 • filmy reklamowe,
 • prezentacje.
Publiczność żywo reagowała, zwłaszcza oglądając efekty prac podczas realizacji projektów. Zajęcia bardzo się podobały, a gimnazjaliści byli żywo zainteresowani. 
Szczególnie podobało się przeprowadzone z udziałem publiczności doświadczenie z fizyki, jak również zabawny film ukazujący, jak piszemy gęsimi piórami. Ponadto uczniowie mogli wziąć udział w konkursie o tematyce dyskryminacyjnej, jak również z wiedzy na temat renesansu w literaturze i w sztuce.
Największym sukcesem było jego perfekcyjne zaplanowanie, przygotowane prezentacje oraz zainteresowanie oglądających.  Super sprawdziły się konkursy z nagrodami. Jeśli chcielibyśmy w pokazać przyszłości efekty pracy uczniów społeczności lokalnej, należy Festiwal Projektów 2.0 zorganizować w Dniu Otwartym Szkoły (wtedy gościmy uczniów klas 6) podczas uroczystości wręczenia Listów Gratulacyjnych oraz w trakcie Święta Patrona Szkoły. Przygotowujący Festiwal uczniowie byli zadowoleni z efektów własnej pracy. Wierzę, że dało im to dużo satysfakcji.
Przeprowadziliśmy sondaż wśród współorganizatorów Festiwalu Projektów 2.0.
Ankietę ewaluacyjną przygotowaliśmy wcześniej, a wypełniliśmy zaraz po Festiwalu.
Oto jej wyniki:
1. Jak przygotowali się organizatorzy? (konferansjerzy, prezentujący projekty itd.)
 • Według mnie wszyscy bardzo rzetelnie się przygotowali
 • Organizatorzy przygotowali ciekawą formułę festiwalu, konferansjerzy czytają głośno, wyraźnie oraz ciekawie modulują głosem. Projekty także są różnorodne i interesujące
 • Atmosfera była przyjemna, goście byli cisi, a prezentujący dobrze się spisali
 • Bardzo dobrze, biorąc pod uwagę stres i złośliwości rzeczy martwych
 • Według mnie bardzo dobrze wszyscy się przygotowali. Każdy miał swoje własne ciekawe pomysły na przedstawienie prezentacji.
2. Jak reagowała publiczność? Z jakiego powodu?
 • Publiczność reagowała oklaskami
 • Mimo wszystko nie spodziewałem się tak miłego odzewu, większość była grzeczna i wszyscy słuchali
 • Większość słuchała z zainteresowaniem, nieliczni uczestniczyli w przygotowanych konkursach. Jedynie kilka osób zachowywało się za głośno
 • Duża ilość tekstu ich zanudzała, ciekawe projekty przyciągały uwagę
 • Uczniowie byli wyraźnie zaciekawieni przedstawionymi projektami, ponieważ przedstawiający bardzo ciekawie opowiadali
 • Zainteresowani byli najbardziej filmami
3. Jakich rad udzielilibyście organizatorom kolejnego Festiwalu?
 • Szczegółowe rozplanowanie czasu realizacji
 • Organizatorzy mogliby pomyśleć, aby bardziej zaangażować publiczność podczas prezentowania projektów. Wszystko inne jest w porządku
 • Mniej stresu
4. Jak oceniasz Festiwal Projektów 2.0 w skali od 1 do 6? Dlaczego?
 • 6, ponieważ wszystko jest dokładnie przygotowane w bardzo ciekawy sposób
 • Festiwal bardzo mi się spodobał. Mogłam pokonać swoje słabości
 • Festiwal Projektów 2.0 oceniam na 6, ponieważ jest to dobry pomysł na pokazanie swoich zainteresowań i zachęcenie innych do udziału w nim
 • Oceniam festiwal na sześć, ponieważ pomaga w wyborze projektu
 • Festiwal oceniam na 5.Jest to bardzo ciekawa forma przekazywania wszelakiej wiedzy
5. Co udało się najlepiej? Co o tym świadczy?
 • Najlepiej udał się konkurs dotyczący tytanów renesansu, ponieważ uczniowie chętnie brali w nim udział
 • Prezentacje- uważam , że były barwne i zachęcające
 • Najlepiej wyszło przedstawianie wyników ankiet
 • Filmiki o ładnym pisaniu, ponieważ były śmieszne i zaciekawiły publiczność
 • Najlepiej wyszły prezentacje projektów, którym poświęcono wiele pracy w przygotowanie
6. Co warto zmienić i dlaczego?
 • Mniejsza ilość czytanego tekstu, więcej mówienia własnymi słowami
 • Warto zmienić układ stolików
 • Warto by zrobić kilka prób, lepiej zorganizować czas
 • Można częściej zapraszać pierwszoklasistów na środek, zadawać im pytania itp.
Warto popracować nad płynnością przedstawianych treści, ponieważ prezentującym zdarzały się zająknienia

Wykaz załączników:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz