poniedziałek, 29 lutego 2016

Szkolna akcja BEZ NIENAWIŚCI- DOBRA PRAKTYKA Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Cele:
1.      Zachęcenie, zainspirowanie i wyposażenie w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia zajęć i działań z młodzieżą, które mają uświadamiać, zmieniać postawy i mobilizować do wspólnego działania w celu przestrzegania praw człowieka w Internecie i poza nim.
2.      Promowanie szacunku do ludzi, ich różnorodności, prawa człowieka i świadome użytkowanie mediów i Internetu.
3.      Przeciwdziałanie mowie nienawiści obecnej w sieci poprzez  rozwój  kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka. rozumie pojęcie: empatia,
4.      Poznawanie istoty empatii i jej przejawów,
5.      Dostrzeganie potrzeby odczuwania empatii i pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia własnego bezpieczeństwa,
6.      Ustalanie zasad prowadzących do tworzenia pozytywnych relacji z innymi,
7.      Poznanie alternatywnych sposobów zachowania w określonych sytuacjach,
8.      Uważne oglądanie reklamy społecznej i odczytanie jej przesłania,
9. Zauważenie niepożądanych sytuacji i reakcji uczniów w swoim otoczeniu.

Internet jest motywem przewodnim wszystkich spotkań nastolatków i każdej rówieśniczej rozmowy.
Zadaliśmy sobie następujące pytania:
-        Czy w sieci czujesz się bezpiecznie?
-        Jak zachowujesz się, kiedy ktoś Cię obraża?
-        Czy wiesz, do kogo się zwrócić?
Odpowiedzi posłużyły nam do przygotowania prezentacji PowerPoint „Bez Nienawiści w sieci”.  Zamieściliśmy ją na wolnych licencjach na stronie internetowej naszej szkoły.  
Zaobserwowaliśmy, że w ostatnich latach nasiliło się używanie wulgaryzmów.  Wydaje się, że zwiększył się poziom akceptacji wulgarnego słownictwa. Przeklinać zdarza się dorosłym, jak i dzieciom. Większość z nich robi to wyłącznie pod wpływem emocji. Najczęściej wulgaryzmów używa się w rozmowach ze znajomymi i rodziną. Spotykamy się z nimi na ulicy, w środkach komunikacji, w szkole, w domu rodzinnym,  a także w miejscach spędzania wolnego czasu. Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się hasła nakłaniające do poszanowania języka ojczystego, jak i promujące wysoką kulturę osobistą. Na lekcji języka polskiego poleciłam uczniom zredagowanie hasła związanego z Dniem bez wulgaryzmów.

Wydrukowanymi hasłami oplakatowaliśmy szkołę.

Ponadto opracowaliśmy ankietę, której celem było poznanie opinii uczniów na temat cyberprzemocy, w związku
z realizowanym w Gimnazjum Publicznym w Dębnie projektem 
Najwyższy stopień zagrożenia”.
Wyniki ankiety opracowaliśmy, wysunęliśmy wnioski do dalszej pracy.

Zachęcając do podjęcia tej tematyki nauczycieli, opracowałam autorski scenariusz lekcji wychowawczej, który został zamieszczony na stronie szkoły na wolnych licencjach.
Mogą z niego korzystać nie tylko nauczyciele z naszej szkoły. Ulega on modyfikacji stosownie do potrzeb.
W ramach "Akcji bez nienawiści" postanowiliśmy przeznaczyć specjalne wydanie "Gimnazjaka" problemowi przemocy werbalnej, nietolerancji i rasizmowi w Internecie. Zwracamy uwagę na problemy, sposoby radzenia sobie z nimi, jak również podpowiadamy, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Numer dostępny jest w wersji elektronicznej i papierowej.


Opracowaliśmy krzyżówkę -  BEZ NIENAWIŚCI, którą udostępniliśmy na blogu Internetowy dzienniczek. Zachęcamy do jej rozwiązywania.
Uczennica Magdalena Pławińska zaprojektowała dwie wersje logo na koszulkę w celach promocyjnych.
Swoimi działaniami objęliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły.
Szeroka gama działań profilaktycznych, proponowanych przez naszą szkołę sprawia, że uczniowie
w sposób naturalny przyswajają sobie ważne treści profilaktyczne.

Wykaz załączników:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz