piątek, 26 lutego 2016

Sami wymyślamy tematy wypracowań- BANK POMYSŁÓW

Zaangażowałam uczniów w redagowanie tematów wypracowań. Odwrócenie kolejności działań zmobilizowało ich do odpowiedzialności za postępy w nauce i pokazało, jak różnorodne mogą być temat prac zainspirowane jedną lekturą. 

Oto propozycje uczniów do książki  A. Kamińskiego  "Kamienie na szaniec":

Czy wojna jest przeszkodą dla miłości? Wymyśl opowiadanie, którego akcja toczy się podczas okupacji.
Zuzia

Kogo możemy nazwać patriotą i jak się przejawia jego miłość do ojczyzny?
Jagoda

Czy podczas wojny istniały prawdziwe przyjaźnie? Opisz historię takiej znajomości.
Asia

Napisz opowiadanie, którego bohaterowie są sobie oddani i będą się wspierać duchowo z powodu trwającej wojny.
Filip


Czy harcerstwo miało wpływ na postawę młodzieży podczas II wojny światowej?
Zuzia

Zredaguj wywiad z bohaterem, którego uważasz za patriotę i przykład do naśladowania.
Basia

Napisz opowiadanie, którego bohaterowie ukażą swoje męstwo, odwagę i poświęcenie.
Hubert

Jak rodzina wpływa na życiowe decyzje? odwołaj się do utworów o tematyce wojennej.
Asia

Napisz charakterystykę postaci, którą uważasz za wzór męstwa, odwagi i patriotyzmu. Odwołaj się do przykładów literackich.
Ola

Napisz opowiadanie, którego bohaterowie ukażą swój stosunek do bestialstwa III Rzeszy.
                                                                                                                                                        Hubert

Napisz, czym patriotyzm różni się od szowinizmu? Odwołaj się do postawy bohaterów "Kamieni na szaniec".
Konrad

Udowodnij, że bohaterowie "Kamieni na szaniec" niejednokrotnie wykazali się odwagą i miłością do ojczyzny.
Emila
Licencja Creative Commons

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz